Home / Subiecte biblice / Mijlocitor

Mijlocitor

Isus a făcut un pod peste prăpastia păcatului care ne separă de Dumnezeu.

Este scris în Biblie: 1Timotei 2:5-6. “Căci este un singur Dumnezeu şi este un singur mijlocitor între Dumnezeu şi oameni: Omul Isus Hristos, care S-a dat pe Sine Însuşi, ca preţ de răscumpărare pentru toţi: Faptul acesta trebuia adeverit la vremea cuvenită.”

Isus ne reprezintă în Faţa lui Dumnezeu Tatăl.

Este scris în Biblie: Evrei 7:25. “Deaceea şi poate să mântuiască în chip desăvârşit pe cei ce se apropie de Dumnezeu prin El, pentru că trăieşte pururea ca să mijlocească pentru ei.”