Home / Bibelemner / Mellommann

Mellommann

Jesus bygger bro over syndens avgrunn som skiller oss fra Gud. Det står i Bibelen, 1. Timoteus 2,5-6. ”For det er én Gud og én mellommann mellom Gud og mennesker: mennesket Kristus Jesus, som gav seg selv som løsepenge for alle. Slik var hans vitnesbyrd da tiden var inne.”

Jesus representerer oss overfor Gud Faderen. Det står i Bibelen, Hebreerne 7,25. ”Derfor kan han også fullt og helt frelse dem som kommer til Gud ved ham, fordi han alltid lever og går i forbønn for dem.”