Home / Bibel ämnen / Medlare

Medlare

Jesus överbryggar syndens avgrund som skiljer oss från Gud. Bibeln säger i 1 Timotheosbrevet 2:5-6   Gud är en, och en är förmedlaren mellan Gud och människor, människan Kristus Jesus, som gav sig själv till lösen för alla, vittnesbördet när tiden var inne,

Jesus representerar oss inför Gud Fadern. Bibeln säger i Hebreerbrevet 7:25   Så kan han också nu och för all framtid rädda dem som nalkas Gud genom honom, eftersom han alltid lever och kan vädja för dem.

Få gratis bibelstudiematerial
Har du en önskan om att förstå Bibeln bättre? Börja nu...