Μοναξιά

Ο Κύριος είναι ένας φίλος που δεν μας απογοητεύει ποτέ. Η Αγία Γραφή αναφέρει: "Και ο Κύριος, αυτός είναι που προπορεύεται από εσένα. Αυτός θα είναι μαζί σου. Δεν θα σε αφήσει ούτε θα σε εγκαταλείψει. Μην φοβάσαι ούτε να δειλιάζεις." (Δευτερονόμιο 31: 8)

Όταν είσαι μόνος επειδή κάποιος που αγαπάς έχει πεθάνει, ο Θεός είναι μαζί σου. Η Αγία Γραφή αναφέρει: "Και μέσα σε κοιλάδα σκιάς θανάτου αν περπατήσω, δεν θα φοβηθώ κακό. Επειδή εσύ είσαι μαζί μου. Η ράβδος σου και η βακτηρία σου, αυτά με παρηγορούν." (Ψαλμός 23: 4)

Κι αν ακόμη οι γονείς μας, μας απορρίψουν, ο Θεός ποτέ δεν θα το κάνει. Η Αγία Γραφή αναφέρει: "Και αν ο πατέρας μου και η μητέρα μου με εγκαταλείψουν, ο Κύριος όμως θα με προσδεχθεί." (Ψαλμός 27: 10)

Ο Θεός δεν θα μας αφήσει ποτέ. Η Αγία Γραφή αναφέρει: "Δεν θα σας αφήσω ορφανούς. Έρχομαι σε εσάς." (Ιωάννης 14: 18)

Δεν είμαστε ποτέ εντελώς μόνοι. Η Αγία Γραφή αναφέρει: "…επειδή αυτός (ο Θεός) είπε: "δεν θα σε αφήσω ούτε θα σε εγκαταλείψω." (Επιστολή προς Εβραίους 13: 5)