Home / Bibelemner / Alene

Alene

Herren vil være en evig trofast venn for deg. Det står i Bibelen, 5. Mosebok 31,8. ”Herren vil selv gå foran deg. Han vil være med deg. Han slipper deg ikke og svikter deg ikke. Vær ikke redd, og mist ikke motet!”

Når du opplever ensomhet etter døden til en du har hatt kjær, er Gud hos deg. Det står i Bibelen, Salmene 23,4. ”Selv om jeg går i dødsskyggens dal, frykter jeg ikke for noe vondt. For du er med meg. Din kjepp og din stav, de trøster meg.”

Selv om dine foreldre skulle vende deg ryggen, vil Gud aldri gjøre det. Det står i Bibelen, Salmene 27,10. ”Om far og mor forlater meg, vil Herren ta imot meg.”

Gud vil aldri forlate oss i nøden. Det står i Bibelen, Johannes 14,18. ”Jeg skal ikke la dere bli igjen som foreldreløse barn, jeg kommer til dere.”

Vi er aldri helt alene her i verden. Det står i Bibelen, Hebreerne 13,5-6. ”For Gud har sagt: Jeg slipper deg ikke og svikter deg ikke. Derfor kan vi tillitsfullt si: Herren er min hjelper, jeg frykter ikke. Hva kan da et menneske gjøre meg?”