Η σχέση μας με το Θεό αλλάζει τον τρόπο που σκεφτόμαστε. Η Αγία Γραφή αναφέρει: "Και μην συμμορφώνεστε με τούτον τον αιώνα, αλλά μεταμορφώνεστε διαμέσου της ανακαίνισης του νου σας, ώστε να δοκιμάζετε τι είναι το θέλημα του Θεού, το αγαθό και ευάρεστο και τέλειο." (Επιστολή προς Ρωμαίους 12: 2)

Σαν Χριστιανοί, πρέπει να έχουμε το "νου του Χριστού." Η Αγία Γραφή αναφέρει: "Ενώ μεν ο πνευματικός άνθρωπος ανακρίνει τα πάντα, αυτός όμως δεν ανακρίνεται από κανέναν. Επειδή «Ποιος γνώρισε τον νου του Κυρίου, ώστε να τον διδάξει;» Εμείς όμως έχουμε νου Χριστού." (Επιστολή προς Κορινθίους Α΄ 2: 15 – 16)

Ο άνθρωπος που έχει το νου του Χριστού έχει τη συμπεριφορά του Χριστού. Η Αγία Γραφή αναφέρει: "Να είναι μάλιστα σε σας το ίδιο φρόνημα που ήταν και στον Ιησού Χριστό." (Επιστολή προς Φιλιππησίους 2: 5)

Ο άνθρωπος που έχει το νου του Χριστού πρέπει να σκέφτεται το αγαθό. Η Αγία Γραφή αναφέρει: "Τέλος, αδελφοί μου, όσα είναι αληθινά, όσα είναι σεμνά, όσα είναι δίκαια, όσα είναι καθαρά, όσα είναι προσφιλή, όσα έχουν καλή φήμη, αν υπάρχει κάποια αρετή κι αν υπάρχει κάποιος έπαινος, αυτά να συλλογίζεστε." (Επιστολή προς Φιλιππησίους 4: 8)