Home / Bibel ämnen / Sinnelag

Sinnelag

Vår relation till Gud förändrar vårt sätt att tänka. Bibeln säger i Romarbrevet 12:2 Anpassa er inte efter denna världen, utan låt er förvandlas genom förnyelsen av era tankar, så att ni kan avgöra vad som är Guds vilja: det som är gott, behagar honom och är fullkomligt.

Som kristna bör vi ha Kristi sinnelag. Bibeln säger i 1 Korinthierbrevet 2:15-16   Den som är andlig däremot kan bedöma allt, men själv kan han inte bedömas av någon. Vem känner Herrens tankar så att han kan upplysa honom? Men vi tänker Kristi tankar.

Det kristna sinnelaget har sin förebild i Kristus. Bibeln säger i Filipperbrevet 2:5   Låt det sinnelag råda hos er som också fanns hos Kristus Jesus.

Att ha ett kristet sinnelag innebär att tänka på det som är gott. Bibeln säger i Filipperbrevet 4:8   Och så, mina bröder: det som är sant, det som är upphöjt, rätt och rent, det som är värt att älska och akta, allt som kallas dygd och allt som förtjänar beröm, ta fasta på allt detta.

Få gratis bibelstudiematerial
Har du en önskan om att förstå Bibeln bättre? Börja nu...