Mintea

Relaţia noastră cu Dumnezeu ne schimbă felul de a gândi.

Este scris în Biblie: Romani 12:2. “Să nu vă potriviţi chipului veacului acestuia, ci să vă prefaceţi, prin înoirea minţii voastre, ca să puteţi deosebi bine voia lui Dumnezeu: cea bună, plăcută şi desăvârşită.”

Fiind creştini, trebuie să avem, “gândul lui Hristos.”

Este scris în Biblie: 1Corinteni 2:15-16. “Omul duhovnicesc, dimpotrivă, poate să judece totul şi el însuşi nu poate fi judecat de nimeni. Căci “cine a cunoscut gândul Domnului, ca să-I poată da învăţătură!” Noi însă avem gândul lui Hristos.

Creştinul trebuie să aibă atitudinea lui Hristos.

Este scris în Biblie: Filipeni 2:5. “Atitudinea voastră ar trebuie să fie ca a lui Isus Cristos.” (NT pe înţelesul tuturor).

Creştinul trebuie să se gândească la ceeace este bine.

Este scris în Biblie: Filipeni 4:8. “Şi acum, fraţilor, în încheierea acestei scrisori, îngăduiţi-mi să mai amintesc un singur lucru: Concentraţi-vă gândurile asupra atot ce e adevărat, bun şi drept. Gândiţi-vă la acele lucruri care sunt curate şi încântătoare şi opriţi-vă asupra părţilor bune şi frumoase din alţii. Gândiţi-vă la toate lucrurile pentru care puteţi să-I mulţumiţi lui Dumnezeu şi de care vă puteţi bucura. (NT pe înţelesul tuturor).