Νέα Διαθήκη

Τι εννοεί η Αγία Γραφή, όταν μιλά για μια νέα Διαθήκη ανάμεσα σε μας και τον Θεό; Η Καινή Διαθήκη είναι η απόλυτη λύση στην ανθρώπινη ανταρσία. Η Αγία Γραφή αναφέρει: "Αλλά αυτή θα είναι η διαθήκη που θα κάνω στον οίκο Ισραήλ: Ύστερα από τις ημέρες εκείνες, λέει ο Κύριος, θα βάλω τον νόμο μου στα ενδόμυχά τους και θα τον γράψω στις καρδιές τους. Και θα είμαι Θεός τους και αυτοί θα είναι λαός μου." (Ιερεμίας 31: 33)

Η νέα Διαθήκη πραγματοποιείται μέσω του θανάτου του Ιησού Χριστού. Η Αγία Γραφή αναφέρει: "Παρόμοια και το ποτήρι, αφού δείπνησαν, λέγοντας: Τούτο το ποτήρι είναι η καινούρια διαθήκη με βάση το αίμα μου, που χύνεται για σας." (Λουκάς 22: 20)

Νέα Διαθήκη σημαίνει ότι μπορούμε να προσεγγίσουμε απευθείας το Θεό μέσω του Χριστού. Η Αγία Γραφή αναφέρει: "Κατά τέτοιον μεγαλύτερο βαθμό ανώτερης διαθήκης εγγυητής έγινε ο Ιησούς." (Επιστολή προς Εβραίους 7: 22)

Συγχώρεση των αμαρτιών υπάρχει μόνο μέσω της νέας Διαθήκης. Η Αγία Γραφή αναφέρει: "…πόσο μάλλον το αίμα του Χριστού, ο οποίος διαμέσου του αιωνίου Πνεύματος πρόσφερε τον εαυτό του χωρίς ψεγάδι στον Θεό, θα καθαρίσει τη συνείδησή σας από νεκρά έργα στο να λατρεύετε τον ζωντανό Θεό; Και γι’ αυτό είναι μεσίτης καινούριας διαθήκης, ώστε διαμέσου του θανάτου, που έγινε για απολύτρωση των παραβάσεων κατά την πρώτη διαθήκη, να πάρουν την υπόσχεση οι καλεσμένοι της αιώνιας κληρονομιάς." (Επιστολή προς Εβραίους 9: 14 - 15)

Στα πλαίσια της Παλαιάς Διαθήκης, τι υποσχέθηκαν οι άνθρωποι να κάνουν; Η Αγία Γραφή αναφέρει: "Και ο Μωυσής ήρθε και διηγήθηκε στον λαό όλα τα λόγια του Κυρίου και όλα τα δικαιώματά του. Και ο λαός αποκρίθηκε ομόφωνα και είπε: Όλα τα λόγια, που ο Κύριος μίλησε, θα τα κάνουμε." (Έξοδος 24: 3)

Στα πλαίσια της νέας Διαθήκης, τι υπόσχεται να κάνει ο Θεός; Η Αγία Γραφή αναφέρει: "Επειδή αυτή είναι η διαθήκη που θα κάνω προς τον οίκο του Ισραήλ ύστερα από τις ημέρες εκείνες, λέει ο Κύριος: Θα δώσω τους νόμους μου στη διάνοιά τους και θα τους γράψω επάνω στην καρδιά τους και θα είμαι σε αυτούς Θεός και αυτοί θα είναι σε μένα λαός." (Επιστολή προς Εβραίους 8: 10)