Home / Subiecte biblice / Noul Legământ

Noul Legământ

Ce se înţelege când Biblia vorbeşte despre un Nou Legământ între Dumnezeu şi noi? Noul Legământ este ultima soluţie în rebeliunea omului împotriva lui Dumnezeu.

Este scris în Biblie: Ieremia 31:33. “Ci iată legământul, pe care-l voi face cu casa lui Israel, după zilele acelea, zice Domnul: Voi pune Legea Mea în lăuntrul lor, o voi scrie în inima lor; şi Eu voi fi Dumnezeul lor, iar ei vor fi poporul Meu.”

Noul Legământ a apărut prin moartea lui Isus Hristos.

Este scris în Biblie: Luca 22:20. “Tot astfel, după ce au mâncat, a luat paharul şi li l-a dat, zicând: “Acest pahar este legământul cel nou, făcut în sângele Meu, care se varsă pentru voi.”

Noul Legământ înseamnă că noi putem merge direct la Dumnezeu prin Hristos.

Este scris în Biblie: Evrei 7:22. “Prin chiar faptul acesta, El S-a făcut chezaşul unui legământ mai bun.”

Iertarea păcatelor există numai prin Noul Legământ.

Este scris în Biblie: Evrei 9:14-15. “Cu cât mai mult sângele lui Hristos, care, prin Duhul cel veşnic, S-a adus pe Sine Însuşi jertfă fără pată lui Dumnezeu, vă va curăţi cugetul vostru de faptele moarte, ca să slujiţi Dumnezeului celui viu! Şi tocmai deeacea este El mijlocitorul unui legământ nou, pentru ca, prin moartea Lui pentru răscumpărarea din abaterile făptuite sub legământul dintâi, cei ce au fost chemaţi, să capete veşnica moştenire, care le-a fost făgăduită.”

Sub Vechiul Legământ ce a promis poporul că va face?

Este scris în Biblie: Exodul 24:3. “Moise a venit şi a spus poporului toate cuvintele Domnului şi toate legile. Tot poporul a răspuns într-un glas: “Vom face tot ce a zis Domnul.”

Sub Noul Legământ, ce promite Dumnezeu că va face?

Este scris în Biblie: Evrei 8:10. “Dar iată legământul, pe care-l voi face cu casa lui Israel, după acele zile, zice Domnul: voi pune legile Mele în mintea lor şi le voi scrie în inimile lor; Eu voi fi Dumnezeul lor şi ei vor fi poporul Meu.”