Home / Bibel ämnen / Nya förbundet

Nya förbundet

Det nya förbundet är lösningen på människans uppror. Vad menar Bibeln när den talar om ett nytt förbund mellan oss och Gud? Bibeln säger i Jeremia 31:33   Nej, detta är det förbund jag skall sluta med Israel när tiden är inne, säger Herren: Jag skall lägga min lag i deras bröst och skriva den i deras hjärtan. Jag skall vara deras Gud och de skall vara mitt folk. ”

Det nya förbundet kommer genom Jesu Kristi död. Bibeln säger i Lukasevangeliet 22:20   Efter måltiden tog han på samma sätt bägaren och sade: ”Denna bägare är det nya förbundet genom mitt blod, som blir utgjutet för er.

Det nya förbundet innebär att vi kan gå direkt till Gud genom Kristus. Bibeln säger i Hebreerbrevet 7:22  Detta visar hur överlägset det förbund är som Jesus har gått i god för.

Det finns förlåtelse för synd bara genom Jesus Kristus. Bibeln säger i Hebreerbrevet 9:14-15   hur mycket mer måste då inte blodet från Kristus, som i kraft av evig ande har framburit sig själv som ett felfritt offer åt Gud, rena våra samveten från döda gärningar så att vi kan tjäna den levande Guden. Därför är det ett nytt förbund som Kristus förmedlar, för att de kallade skall få det utlovade eviga arvet, sedan han dött för att befria dem från överträdelserna under det förra förbundet.

Vad lovade folket göra under det gamla förbundet? Bibeln säger i 2 Moseboken 24:3   När Mose kom och underrättade folket om vad Herren hade sagt och om alla hans stadgar svarade alla med en mun: ”Allt vad Herren har sagt vill vi göra.”

Vad lovar Gud göra under det nya förbundet? Bibeln säger i Hebreerbrevet 8:10 Detta är det förbund jag skall sluta med Israels hus i kommande dagar, säger Herren: Jag skall lägga mina lagar i deras sinnen och inrista dem i deras hjärtan. Jag skall vara deras Gud, och de skall vara mitt folk.

Ställ en Bibelfråga
Har du en fråga från Bibeln? Vårt team svarar gärna på dina frågor med bibel baserade svar.