Νηστεία

Τι είναι η νηστεία και πώς χρησιμοποιείται στη χριστιανική ζωή; Η Αγία Γραφή αναφέρει: "Και ο Ιωσαφάτ φοβήθηκε και δόθηκε στο να εκζητάει τον Κύριο και κήρυξε νηστεία σε ολόκληρο τον Ιούδα. Και οι άνδρες του Ιούδα συγκεντρώθηκαν, για να ζητήσουν βοήθεια από τον Κύριο…" (Χρονικών Β΄ 20: 3 – 4)

Η νηστεία είναι ένας τρόπος, για να δείξουμε την έντονη ανάγκη μας για τη βοήθεια του Θεού. Η Αγία Γραφή αναφέρει: "Τότε κήρυξα εκεί νηστεία, κοντά στον ποταμό Ααβά, ώστε, αφού ταπεινωθούμε μπροστά στον Θεό μας, να ζητήσουμε απ’ αυτόν έναν ίσιο δρόμο για μας και τα παιδιά μας." (Εσδράς 8: 21)

Η νηστεία δεν πρέπει να γίνεται, για να εντυπωσιάσει άλλους ανθρώπους. Η Αγία Γραφή αναφέρει: "Εσύ, όμως, όταν νηστεύεις, λούσε το κεφάλι σου και πλύνε το πρόσωπό σου· για να μη φανείς στους ανθρώπους ότι νηστεύεις, αλλά στον Πατέρα σου που είναι στον κρυφό χώρο· και ο Πατέρας σου που βλέπει στον κρυφό χώρο, θα σου ανταποδώσει στα φανερά." (Ματθαίος 6: 17 -18)

Η νηστεία μπορεί να αποτελείται από μια απλή διατροφή. Η Αγία Γραφή αναφέρει: "Κατά τις ημέρες εκείνες εγώ, ο Δανιήλ, ήμουν σε πένθος τρεις ολόκληρες εβδομάδες. Επιθυμητό ψωμί δεν έφαγα, και κρέας και κρασί δεν μπήκε στο στόμα μου ούτε άλειψα καθόλου τον εαυτό μου μέχρι την συμπλήρωση τριών ολόκληρων εβδομάδων." (Δανιήλ 10: 2 – 3)