Home / Bibelemner / Faste

Faste

Hvordan kan man bruke faste i det åndelige liv? Det står i Bibelen, 2. Krønikebok 20,3. ”Da ble kongen redd. Han vendte seg til Herren for å søke råd hos ham, og lyste ut faste over hele Juda.”

Når man faster viser man sitt intense behov for Guds hjelp. Det står i Bibelen, Esra 8,21. ”Der ved Ahava-elven lyste jeg ut en faste. Vi skulle ydmyke oss for vår Gud og be om en god reise for oss selv og barna våre og for alt det vi eide.”

Man skal ikke faste for å imponere andre. Det står i Bibelen, Matteus 6,17-18. ”Men når du faster, skal du salve hodet og vaske ansiktet, så ikke menneskene ser at du faster, men bare din Far som er i det skjulte. Og din Far, som ser i det skjulte, skal lønne deg.”

Man kan spise enkle måltider når man faster. Det står i Bibelen, Daniel 10,2.3. ”På den tiden hadde jeg, Daniel, sørget i tre uker. Fine retter spiste jeg ikke, kjøtt og vin kom ikke i min munn, og jeg salvet meg ikke før de tre ukene var omme.”