Όταν έρθει (ο Ιησούς), ο Θεός θα ντρέπεται για εμάς, εάν εμείς ντρεπόμαστε γι’ αυτόν. Η Αγία Γραφή αναφέρει: "Επειδή όποιος ντραπεί για εμένα και τα λόγια μου, γι’ αυτόν ο Υιός του ανθρώπου θα ντραπεί, όταν έρθει μέσα στη δόξα του και του Πατέρα του και των αγίων αγγέλων." (Λουκάς 9: 26)

Δεν πρέπει ποτέ να ντρεπόμαστε για το Ευαγγέλιο - είναι μια πηγή δύναμης. Η Αγία Γραφή αναφέρει: "Επειδή δεν τρέπομαι για το Ευαγγέλιο του Χριστού, για τον λόγο ότι είναι δύναμη Θεού προς σωτηρία σε κάθε έναν που πιστεύει, και στον Ιουδαίο πρώτα και στον Έλληνα." (Επιστολή προς Ρωμαίους 1: 16)