Home / Bibelemner / Skam

Skam

Når Jesus kommer tilbake til jord vil han skamme seg over oss dersom vi har skammet oss over ham. Det står i Bibelen, Lukas 9,26. ”For den som skammer seg over meg og mine ord, ham skal også Menneskesønnen skamme seg over når han kommer i sin Fars og de hellige englers herlighet.”

Vi skal aldri skamme oss over evangeliet – det er en kilde til styrke. Det står i Bibelen, Romerne 1,16. ”For jeg skammer meg ikke over evangeliet. Det er en Guds kraft til frelse for alle som tror, jøde først og så greker.”