Ruşine

Când va veni, Isus Se va ruşina de noi, dacă noi ne ruşinăm de El.

Este scris în Biblie: Luca 9:26. “Când Eu, Fiul omului, voi veni în slava Tatălui şi a sfinţilor îngeri, Îmi va fi ruşine atunci de toţi cei cărora acum le este ruşine de Mine şi de cuvintele Mele” (NT pe înţelesul tuturor).

Să nu ne ruşinăm niciodată de Evanghelie; ea este izvorul puterii.

Este scris în Biblie: Romani 1:16. “Căci mie nu mi-e ruşine de Evanghelia lui Hristos; fiindcă ea este puterea lui Dumnezeu pentru mântuirea fiecăruia care crede: întâi a Iudeului, apoi a Grecului.”