Ομορφιά

Ποιο είδος ομορφιάς αξίζει πραγματικά να έχεις; Η πραγματική ομορφιά βρίσκεται μέσα στο άτομο και έχει θετικές επιπτώσεις και στους άλλους. Η Αγία Γραφή αναφέρει: "Των οποίων ο στολισμός ας είναι όχι ο εξωτερικός, αυτός με το πλέξιμο των τριχών και της περίθεσης των χρυσών αντικειμένων ή της ένδυσης των ιματίων, αλλ’ ο κρυφός άνθρωπος της καρδιάς, κοσμημένος με την αφθαρσία του πράου και ησύχιου πνεύματος, το οποίο μπροστά στον Θεό είναι πολύτιμο." (Α΄ Πέτρου 3:3-4)

Η πραγματική ομορφιά δεν είναι εγωκεντρική, Η Αγία Γραφή αναφέρει: "Το ίδιο και οι γυναίκες, με ενδυμασία σεμνή, να στολίζουν τον εαυτό τους με συστολή και σωφροσύνη, όχι με πλέγματα ή με χρυσάφι ή μαργαριτάρια ή πολυτελή ενδυμασία· αλλά, με έργα αγαθά (αυτό που ταιριάζει σε γυναίκες, οι οποίες δημόσια φανερώνουν θεοσέβεια)." (Προς Τιμόθεον Α΄ 2:9-10)

Η πραγματική ομορφιά βρίσκεται στον Κύριο. Η Αγία Γραφή αναφέρει: "κι ας είναι η λαμπρότητα (εβραϊκά: ομορφιά) του Κυρίου του Θεού μας επάνω μας·" (Ψαλμοί 90:17)