Home / Subiecte biblice / Frumuseţe

Frumuseţe

Ce fel de frumuseţe este demnă de a fi posedată? Adevărata frumuseţe este frumuseţea interioară şi ea afectează pe alţii în mod pozitiv. Este scris în Biblie: 1 Petru 3:3-4. "Nu vă preocupaţi de frumuseţea exterioară ce stă în bijuterii sau haine frumoase, ori în pieptenătură. Frumuseţea voastră să fie cea interioară, a inimii pătrunse de acel farmec nepieritor al unui duh liniştit, care îi este atât de scump lui Dumnezeu." (Noul Testament pe înţelesul tuturor).

Adevărata frumuseţe nu este egoistă, preocupată doar de sine. Este scris în Biblie: 1 Timotei 2:9-10. "Vreau, deasemenea, ca femeile să se roage îmbrăcate în chip cuviincios, cu ruşine şi sfială; nu cu împletituri de păr, nici cu aur, nici cu mărgăritare, nici cu haine scumpe, ci cu fapte bune, cum se cuvine femeilor care spun că sunt evlavioase."

Adevărata frumuseţe se găseşte în Domnul. Este scris în Biblie: Psalm 90:17. "Fie peste noi bunăvoinţa ("frumuseţea"-Traducerea engleză NKJV) Domnului Dumnezeului nostru!"