Home / Bibelemner / Skjønnhet

Skjønnhet

Hva slags skjønnhet er virkelig verdt å trakte etter? Ekte skjønnhet kommer innenfra og bygger andre mennesker opp. Det står i Bibelen, 1. Peter 3,3-4. ”La ikke ytre stas, frisyrer, gullkjeder og fine klær være det som pryder dere. Deres smykke skal vær det indre, skjulte menneske med sitt milde og rolige sinn, som er forgjengelig og dyrebart for Gud.”

Ekte skjønnhet er ikke egosentrisk. Det står i Bibelen, 1. Timoteus 2,9-10. ”Likeså vil jeg at kvinnene skal ha en fin fremtreden; de skal ikke pynte seg utfordrende, men sømmelig, ikke med flotte frisyrer, gullsmykker, perler elle dyre klær. Deres pryd skal være gode gjerninger, slik det passer seg for kvinner som vil leve gudfryktig.”