Home / Bibel ämnen / Skönhet

Skönhet

Vilken sorts skönhet är värd att ha? Sann skönhet finns inuti en människa och har ett positivt inflytande på andra. Bibeln säger i 1 Petrusbrevet 3:3-4   Er prydnad skall inte vara något utvärtes, håruppsättningar, guldsmycken och fina kläder, utan den inre, dolda människan med sitt oförgängliga smycke, ett milt och stilla sinnelag. Det är dyrbart i Guds ögon.

Sann skönhet är inte självcentrerad. Bibeln säger i 1 Timotheosbrevet 2:9-10   Likaså skall kvinnornas prydnad vara ett anständigt, blygsamt och återhållsamt uppträdande, inte konstfulla håruppsättningar och guld eller pärlor eller dyrbara kläder, utan goda gärningar, som det anstår kvinnor som vill gälla för att vara gudfruktiga.”

Sann skönhet finns i Herren. Bibeln säger i Psalm 90:17”Må Herrens, vår Guds, ljuvlighet vara över oss

Ställ en Bibelfråga
Har du en fråga från Bibeln? Vårt team svarar gärna på dina frågor med bibel baserade svar.