Ποιος είναι ο ορισμός της πίστης; Η Αγία Γραφή αναφέρει: "Είναι δε η πίστη πεποίθηση γι’ αυτά που ελπίζονται, βεβαίωση για πράγματα που δεν βλέπονται." (Επιστολή προς Εβραίους 11: 1)

Ο Ιησούς είναι η πηγή της πίστης. Η Αγία Γραφή αναφέρει: "Και οι απόστολοι είπαν στον Κύριο: Αύξησέ μας την πίστη." (Λουκάς 17: 5) Το εδάφιο στην προς Ρωμαίους (10: 17) αναφέρει: "Επομένως, η πίστη είναι διαμέσου της ακοής· και η ακοή διαμέσου του λόγου του Θεού."

Πραγματική πίστη σημαίνει να πιστεύεις σ’ αυτό που έχει κάνει για μας ο Χριστός. Η Αγία Γραφή αναφέρει: "Αφού λοιπόν ανακηρυχτήκαμε δίκαιοι με την πίστη, έχουμε ειρήνη με τον Θεό διαμέσου του Κυρίου μας Ιησού Χριστού, διαμέσου του οποίου πήραμε και την είσοδο με την πίστη σε τούτη την χάρη, στην οποία στεκόμαστε…" (Επιστολή προς Ρωμαίους 5: 1 – 2)

Αυτός που πιστεύει εμπιστεύεται το Θεό σε όλα. Η Αγία Γραφή αναφέρει: " «ο δίκαιος όμως θα ζήσει με βάση την πίστη». Και «αν κάποιος συρθεί προς τα πίσω, η ψυχή Μου δεν ευαρεστείται σ’ αυτόν»." (Επιστολή προς Εβραίους 10: 38)

Η αδύνατη πίστη μπορεί να γίνει ισχυρή με τη βοήθεια του Θεού. Η Αγία Γραφή αναφέρει: "Κι αμέσως ο πατέρας του παιδιού, κράζοντας με δάκρυα, έλεγε: Πιστεύω Κύριε· βοήθα με στην απιστία μου." (Μάρκος 9: 24)