Víra

Jaká je definice víry? Najdeme ji v Bibli, Židům 11,1: “Věřit Bohu znamená spolehnout se na to, v co doufáme, a být si jist tím, co nevidíme.”

Zdrojem víry je Ježíš. Tak je to psáno v Lukášově evangeliu 17,5: “Apoštolové řekli Pánu: ‚Dej nám více víry!‘” a také v Římanům 10,17: “Víra je tedy ze zvěstování a zvěstování z pověření Kristova.”

Pravá víra znamená spolehnout se na to, co pro nás učinil Kristus. V Bibli, Římanům 5,1, čteme: “Když jsme tedy ospravedlněni z víry, máme pokoj s Bohem skrze našeho Pána Ježíše Krista.”

Víra je absolutní důvěra v Boha. V Bibli, Židům 10,38 (NBK) je psáno: “Spravedlivý pak bude žít z víry; kdyby však couvl, má duše v něm nenajde zalíbení.”

Slabá víra může být s Boží pomocí posilněna. V Markově evangeliu je příběh, v němž byla malá víra Ježíšem proměněna ve víru silnou a život zachraňující, Marek 9,24: “Chlapcův otec rychle vykřikl: ‚Věřím, pomoz mé nedověře!‘”