Tron

Vad är definitionen på tro? Bibeln säger i Hebreerbrevet 11:1   Tron är grunden för det vi hoppas på; den ger oss visshet om det vi inte kan se.

Jesus är källan till tro. Bibeln säger i Lukasevangeliet 17:5   Apostlarna sade till Herren: ”Ge oss större tro.”

Tron kommer från Guds ord. Bibeln säger i Romarbrevet 10:17   Så bygger tron på förkunnelsen och förkunnelsen på Kristi ord.

Äkta tro ger frid med Gud. Bibeln säger i Romarbrevet 5:1   Då vi nu har gjorts rättfärdiga genom tro har vi frid med Gud genom vår herre Jesus Kristus.

Be om förbön
Har du en önskan om förbön? Skicka in din önskan, så kommer vårt böneteam att be för dej.