Tron

Vad är definitionen på tro? Bibeln säger i Hebreerbrevet 11:1   Tron är grunden för det vi hoppas på; den ger oss visshet om det vi inte kan se.

Jesus är källan till tro. Bibeln säger i Lukasevangeliet 17:5   Apostlarna sade till Herren: ”Ge oss större tro.”

Tron kommer från Guds ord. Bibeln säger i Romarbrevet 10:17   Så bygger tron på förkunnelsen och förkunnelsen på Kristi ord.

Äkta tro ger frid med Gud. Bibeln säger i Romarbrevet 5:1   Då vi nu har gjorts rättfärdiga genom tro har vi frid med Gud genom vår herre Jesus Kristus.

Få gratis bibelstudiematerial
Har du en önskan om att förstå Bibeln bättre? Börja nu...