Home / Subiecte biblice / Credinţă

Credinţă

Care este definiţia credinţei?

Este scris în Biblie: Evrei 11:1. “Şi credinţa este o încredere neclintită în lucrurile nădăjduite, o puternică încredinţare despre lucrurile care nu se văd.”

Isus este isvorul credinţei.

Este scris în Biblie: Luca 17:5. “Într-o zi, apostolii I-au spus Domnului: “Noi avem nevoie de mai multă credinţă. Spune-ne cum o putem căpăta.” (NT pe înţelesul tuturor).

Romani 10:17. “Astfel, credinţa vine în urma auzirii; iar auzirea vine prin Cuvântul Lui Hristos.”

Credinţa adevărată este credinţa în tot ce a făcut Hristos pentru noi.

Este scris în Biblie: Romani 5:1. “Aşa dar, întru cât am fost îndreptăţiţi în ochii lui Dumnezeu, prin credinţa în promisiunile Sale, avem o pace reală cu El prin ceea ce a făcut Cristos Domnul pentru noi” (NT pe înţelesul tuturor).

Credinţa înseamnă încredere în Dumnezeu pentru toate lucrurile.

Este scris în Biblie: Evrei 10:38. “Şi acei care, prin credinţa lor, au fost învredniciţi în ochii lui Dumnezu trebuie să trăiască prin credinţă, în toate, punându-şi încrederea în El. Altminteri, dacă dau înapoi, Dumnezeu nu-Şi va găsi nici o plăcere în ei” (NT pe înţelesul tuturor).

Credinţa slabă poate deveni tare cu ajutorul lui Dumnezeu.

Este scris în Biblie: Marcu 9:24. “Tatăl răspunse numaidecât: “Dar eu AM credinţă; o, ajută-mă numai să am mai Multă!” (NT pe înţelesul tuturor)”.