Home / Bibelemner / Tiltro

Tiltro

Hvordan defineres tro i Bibelen? Det står i Bibelen, Hebreerne 11,1. ”Troen er sikkerhet for det som håpes, visshet om ting en ikke ser.”

Jesus er kilden til tro. Det står i Bibelen, Lukas 17,5. ”Apostlene sa til Herren: ”Gi oss større tro.” Herren svarte: ”Om dere hadde tro som et sennepsfrø, kunne dere si til dette morbærtreet: Rykk deg opp og slå rot i havet! Og det skulle lyde dere”.” I Romerne 10,17 står det: ”Så kommer da troen av det budskapet en hører, og budskapet kommer av Kristi ord.”

Ekte tro er å ha full tillit til det Kristus har gjort for oss. Det står i Bibelen, Romerne 5,1. ”Da vi altså er blitt rettferdige ved tro, har vi fred med Gud ved vår Herre Jesus Kristus.”

Tro er det å stole på Gud i alt. Det står i Bibelen, Hebreerne 10,38. ”Min rettferdige skal leve ved tro; men trekker han seg tilbake, har jeg ikke behag i ham.”

Svak tro kan bli sterk, med Guds hjelp. Det står i Bibelen, Markus 9,24. ”I det samme ropte guttens far: ”Jeg tror, hjelp meg i min vantro!””