Πραότητα

Οι χριστιανικοί ηγέτες πρέπει να δείχνουν πραότητα. Η Αγία Γραφή αναφέρει: "Ούτε ζητήσαμε δόξα από ανθρώπους, ούτε από σας ούτε από άλλους, παρόλο που μπορούσαμε να δίνουμε βάρος ως απόστολοι του Χριστού, αλλά σταθήκαμε γλυκείς ανάμεσά σας, όπως η τροφός περιθάλπει τα δικά της παιδιά." (Επιστολή προς Θεσσαλονικείς Α΄ 2: 6 – 7)

Να διδάσκεις με πραότητα. Η Αγία Γραφή αναφέρει: "Ο δούλος του Κυρίου, όμως, δεν πρέπει να μάχεται, αλλά να είναι πράος προς όλους, διδακτικός, ανεξίκακος, διδάσκοντας με πραότητα αυτούς που αντιφρονούν." (Επιστολή προς Τιμόθεο Β΄ 2: 24 – 25 )

Η πραότητα αποτελεί σημείο φρόνησης. Η Αγία Γραφή αναφέρει: "Η σοφία, όμως, που κατεβαίνει από πάνω, πρώτα μεν είναι καθαρή, έπειτα ειρηνική, επιεικής, ευπειθής, πλήρης από έλεος και καλούς καρπούς, αμερόληπτη και ανυπόκριτη.." (Επιστολή Ιακώβου 3: 17)