Home / Bibel ämnen / Mildhet, godhet och ödmjukhet

Mildhet, godhet och ödmjukhet

Kristna ledare skall visa ödmjukhet. Bibeln säger i 1 Thessalonikerbrevet 2:6-7   och inte har vi strävat efter att bli ärade av människor, varken av er eller andra. Ändå hade vi som Kristi apostlar kunnat komma med anspråk. I stället uppträdde vi lika kärleksfullt bland er som en mor när hon sköter om sina barn.

Undervisa med vänlighet. Bibeln säger i 2 Timotheosbrevet 2:24   och en Herrens tjänare skall inte strida; han skall vara vänlig mot alla, kunna undervisa, ha tålamod

Mildhet är ett av vishetens kännetecken. Bibeln säger i Jakobsbrevet 3:17   Visheten från ovan däremot är ren, men dessutom fridsam, försynt och foglig, rik på barmhärtighet och goda gärningar, omutlig och uppriktig.

Be om förbön
Har du en önskan om förbön? Skicka in din önskan, så kommer vårt böneteam att be för dej.