Home / Bibelemner / Mildhet

Mildhet

En kristen leder bør være en mild og god person. Det står i Bibelen, 1. Tessaloniker 2,6-7. ”Vi søkte ikke ære av mennesker, verken av dere eller noen annen, selv om vi som Kristi apostler kunne ha gjort vår myndighet gjeldende. Isteden var vi milde mot dere, som når en mor steller med sine barn.”

Vær mild når de rettleder andre. Det står i Bibelen, 2. Timoteus 2,24.25. ”En Herrens tjener må ikke ligge i strid, men være vennlig mot alle. Han skal være en god lærer, selv kunne tåle ondt, og med mildhet vise til rette dem som sier imot. For kanskje vil Gud en gang gi dem omvendelse, så de lærer sannheten å kjenne.”

Mildhet er et tegn på visdom og intelligens. Det står i Bibelen, Jakob 3,17. ”Men visdommen ovenfra er først og fremst ren, dernest fredsæl, forsonlig og føyelig, rik på barmhjertighet og gode frukter, upartisk og uten hykleri.”