Προφητεία

Η προφητεία δεν πηγάζει από τους ανθρώπους, αλλά προέρχεται από τον Θεό. Η Αγία Γραφή αναφέρει: "Επειδή δεν ήρθε ποτέ προφητεία από θέλημα ανθρώπου, αλλά οδηγούμενοι από το Άγιο Πνεύμα μίλησαν οι άγιοι άνθρωποι του Θεού." (Επιστολή Πέτρου Β΄ 1: 21)

Η προφητεία λέει ακριβώς τι θα συμβεί στο μέλλον. Η Αγία Γραφή αναφέρει: "Να, ήρθαν τα εξαρχής. Κι Eγώ αναγγέλλω νέα πράγματα. Πριν ξεφυτρώσουν, σας μιλάω γι’ αυτά." (Ησαΐας 42: 9)

Ο Θεός έχει αποκαλύψει τα σχέδιά Του στους προφήτες. Η Αγία Γραφή αναφέρει: "Βέβαια, ο Κύριος ο Θεός δεν θα κάνει τίποτε, χωρίς να αποκαλύψει το απόκρυφό του στους δούλους του τους προφήτες." (Αμώς 3: 7)