Home / Bibelemner / Profetier

Profetier

Bibelske profetier har sin opprinnelse hos Gud, ikke hos mennesker. Det står i Bibelen, 2. Peter 1,21. ”For aldri er noen profeti båret fram fordi et menneske ville det; men drevet av Den Hellige Ånd talte mennesker ord fra Gud.”

Profetier gir nøyaktig kunnskap om hva som kommer til å skje i fremtiden. Det står i Bibelen, Amos 3,7. ”For Herren Gud gjør ikke noe uten at han har åpenbart sitt råd for sine tjenere profetene.”