Σατανάς

Πώς ξεκίνησε η αμαρτία; Με το διάβολο. Η Αγία Γραφή αναφέρει: "Αυτός που πράττει την αμαρτία είναι από τον διάβολο, επειδή ο διάβολος απαρχής αμαρτάνει. Γι’ αυτό φανερώθηκε ο Υιός του Θεού, για να καταστρέψει τα έργα του διαβόλου." (Επιστολή Ιωάννη Α΄ 3: 8)

Πόσο καιρό ο διάβολος είναι ανθρωποκτόνος και ψεύτης; Η Αγία Γραφή αναφέρει: "Εσείς είστε από τον πατέρα τον διάβολο και θέλετε να κάνετε τις επιθυμίες του πατέρα σας. Εκείνος ήταν εξαρχής ανθρωποκτόνος και δεν μένει στην αλήθεια. Επειδή αλήθεια δεν υπάρχει σε αυτόν. Όταν μιλάει το ψέμα, μιλάει από τα δικά του. επειδή είναι ψεύτης και ο πατέρας του ιδίου του ψεύδους." (Ιωάννης 8: 44)

Από πού προήλθε ο Σατανάς; Η Αγία Γραφή αναφέρει: "Και έγινε πόλεμος στον ουρανό. Ο Μιχαήλ και οι άγγελοί του πολέμησαν ενάντια στον δράκοντα και ο δράκοντας πολέμησε και οι άγγελοί του. Και δεν υπερίσχυσαν ούτε βρέθηκε πλέον τόπος γι’ αυτούς στον ουρανό. Και ρίχτηκε ο μεγάλος δράκοντας, το αρχαίο φίδι, που αποκαλείται ο διάβολος, και ο σατανάς, που πλανάει ολόκληρη την οικουμένη, ρίχτηκε στη γη· και οι άγγελοί του ρίχτηκαν μαζί του " (Αποκάλυψη 12: 7 – 9)

Ο Σατανάς δημιουργήθηκε από την αρχή αμαρτωλός; Όχι, δημιουργήθηκε τέλειος, με την ελευθερία να επιλέξει. Η Αγία Γραφή αναφέρει: "Ήσουν τέλειος στους δρόμους σου από την ημέρα που κτίστηκες, μέχρις ότου βρέθηκε μέσα σε σένα αδικία." (Ιεζεκιήλ 28: 15)

Τι οδήγησε στην πτώση του Σατανά; Η Αγία Γραφή αναφέρει: "Η καρδιά σου υψώθηκε εξαιτίας της ωραιότητάς σου. Έφθειρες τη σοφία σου εξαιτίας της λαμπρότητάς σου." (Ιεζεκιήλ 28: 17)

Ο Σατανάς, γνωστός και ως Εωσφόρος, πριν αμαρτήσει, θέλησε να γίνει ίσος με το Θεό. Η Αγία Γραφή αναφέρει: "Πως έπεσες από τον ουρανό, Εωσφόρε, γιε της αυγής!... Εσύ έλεγες στην καρδιά σου: «Θα ανέβω στον ουρανό, θα υψώσω τον θρόνο μου πιο πάνω από τα αστέρια του Θεού. Και θα καθίσω επάνω στο βουνό της σύναξης προς τα μέρη του βορρά. Θα ανέβω επάνω στα ύψη των συννέφων. Θα είμαι όμοιος με τον Ύψιστο.»" (Ησαΐας 14: 12 – 14)

Σε αντίθεση με την υπερηφάνεια και την έπαρση του Σατανά, τι χαρακτήρα είχε ο Ιησούς; Η Αγία Γραφή αναφέρει: "…ο οποίος (Ιησούς), ενώ υπήρχε σε μορφή Θεού, δεν νόμισε αρπαγή το να είναι ίσα με τον Θεό. Αλλά κένωσε τον εαυτό του, παίρνοντας μορφή δούλου, αφού έγινε όμοιος με τους ανθρώπους. Και καθώς βρέθηκε κατά το σχήμα ως άνθρωπος, ταπείνωσε τον εαυτό του γινόμενος υπάκουος μέχρι θανάτου, θανάτου μάλιστα σταυρού." (Επιστολή προς Φιλιππησίους 2: 6 – 8)

Οι υπερφυσικές δυνάμεις του Σατανά διεξάγουν πόλεμο με τους ανθρώπους. Η Αγία Γραφή αναφέρει: "ντυθείτε την πανοπλία του Θεού, για να μπορέσετε να σταθείτε ενάντια στις μεθοδείες (τεχνάσματα) του διαβόλου." (Επιστολή προς Εφεσίους 6: 11)

Ο Σατανάς τόλμησε να βάλει σε πειρασμό τον ίδιο τον Χριστό. Η Αγία Γραφή αναφέρει: "Τότε ο Ιησούς φέρθηκε από το Πνεύμα στην έρημο, για να πειραστεί από τον διάβολο." (Ματθαίος 4: 1)

Ο Σατανάς είναι νικημένος εχθρός. Η Αγία Γραφή αναφέρει: "Υποταχθείτε, λοιπόν, στον Θεό. Αντισταθείτε στον διάβολο, και θα φύγει από σας." (Επιστολή Ιακώβου 4: 7)