Home / Bibelemner / Satan

Satan

Hvor har synden sitt opphav? Hos djevelen. Det står i Bibelen, 1. Johannes 3,8. ”Den som synder, er av djevelen, for djevelen har syndet fra begynnelsen. Og det var for å gjøre ende på djevelens gjerninger at Guds Sønn åpenbarte seg.”

Hvor lenge har djevelen vært morder og løyner? Det står i Bibelen, Johannes 8,44. ”Dere har djevelen til far, og dere vil gjøre det deres far ønsker. Han har vært en morder fra begynnelsen og står ikke i sannheten; det finnes ikke sannhet i ham. Når han lyver, taler han ut fra sitt eget, for han er en løgner og løgnens far.”

Hvor kommer Satan fra? Det står i Bibelen, Åpenbaringen 12,7-9. ”Da brøt det ut en krig i himmelen: Mikael og hans engler gikk til krig mot draken. Draken kjempet sammen med sine engler, men ble overvunnet, og de kunne ikke lenger ha noen plass i himmelen. Den store drake ble styrtet, den gamle slange, han som kalles djevelen og Satan og som forfører hele verden; han ble kastet ned på jorden og hans engler med ham.”

Ble Satan skapt syndig? Nei, han ble skapt fullkommen, med full frihet til å velge mellom godt og ondt i sitt eget liv. Det står i Bibelen, Esekiel 28,15. ”Fra den dagen du ble født, var du hel i din ferd, inntil det ble funnet urett hos deg.”

Hva var det som førte til Satans fall? Det står i Bibelen, Esekiel 28,17. ”Din skjønnhet gjorde deg hovmodig, og fordi du var så strålende, forspilte du din visdom.”

Satan, kjent som Lucifer før han syndet, ønsker å være Guds like. Det står i Bibelen, Jesaja 14,12-14. ”Å, at du er falt fra himmelen, du morgenstjerne, morgenrødens sønn! At du er slengt til jorden, du som seiret over folkeslag! Det var du som sa med deg selv: ”Til himmelen vil jeg stige opp; høyt over Guds stjerner reiser jeg min trone. Jeg tar plass på tingfjellet lengst i nord. Jeg vil stige opp over de høye skyer og gjøre meg lik Den Høyeste.”

Hvordan oppførte Jesus seg i forhold til den arrogante stoltheten og den selvopphøyende holdningen som Satan viste? Det står i Bibelen, Filipperne 2,6-8. ”Han var i Guds skikkelse, men så det ikke som røvet gods å være Gud lik.. Han gav avkall på sitt eget, tok på seg en tjeners skikkelse og ble mennesker lik. I sin ferd var hans som et menneske; han fornedret seg selv og ble lydig til døden, ja, korsets død.”

Satans overnaturlige styrker fører en krig. Det står i Bibelen, Efeserne 6,11. ”Ta på Guds fulle rustning, så dere kan holde stand mot djevelens lumske angrep.”

Satan tok mål av seg til å friste selv Kristus. Det står i Bibelen, Matteus 4,1. ”Jesus ble så av Ånden ført ut i ødemarken for å fristes av djevelen.”

Satan er den tapende part. Det står i Bibelen, Jakob 4,7. ”Bøy dere da for Gud! Men stå djevelen imot, så skal han flykte fra dere.”