Home / Bibel ämnen / Satan

Satan

Ordupplysning: Satan är hebreiska (Gamla testamentets språk) och betyder åklagare”     (se Job 1:6-12)

Var började synden? Med djävulen. Bibeln säger i 1 Johannesbrevet 3:8   Den som syndar är djävulens barn, ty djävulen har syndat ända från början. Men Guds son har uppenbarats för att utplåna djävulens verk.”

Hur länge har djävulen varit en mördare och lögnare? Bibeln säger i Johannesevangeliet 8:44   Ni har djävulen till fader, och ni vill göra vad er fader önskar. Han har varit en mördare från första början, och han står utanför sanningen därför att någon sanning inte finns i honom. När han ljuger talar han med egna ord, ty han är en lögnare och lögnens fader.

Varifrån kommer Satan? Bibeln säger i Uppenbarelseboken 12:7-9   Och det blev en strid i himlen: Mikael och hans änglar gav sig i strid med draken. Och draken och hans änglar stred, men han övermannades och det fanns inte mer någon plats för dem i himlen. Och han, den stora draken, ormen från urtiden, han som kallas Djävul och Satan, han som förför hela världen, han störtades ner på jorden och hans änglar störtades ner med honom.

Var Satan skapad syndig? Nej, han skapades fullkomlig, men med frihet att välja. Bibeln säger i Hesekiel 28:15   Du var oförvitlig i allt vad du gjorde, från den dag du blev skapad till dess att orätt kom i dagen hos dig.

Vad ledde till Satans fall? Bibeln säger i Hesekiel 28:17   Din skönhet gjorde dig högmodig, och du förödde din vishet och storhet. Då kastade jag dig ner till marken och lämnade dig att beskådas av andra kungar.

Satan ville bli jämlik med Gud. Bibeln säger i Jesaja 14:12-14   Ack, fallit har du från himlen, lysande stjärna, gryningens son, du har krossats mot jorden, du som betvingade folken. Det var du som sade till dig själv: ”Upp till himlen skall jag stiga. Ovan Guds stjärnor skall jag resa min tron och ta säte på gudaberget längst uppe i norr. Jag skall stiga upp ovan molnen, jag skall bli som den Högste.”

I kontrast till Satans stolthet och självupphöjelse, vilket sinnelag hade Jesus? Bibeln säger i Filipperbrevet 2:6-8   Han ägde Guds gestalt men vakade inte över sin jämlikhet med Gud utan avstod från allt och antog en tjänares gestalt då han blev som en av oss. När han till det yttre hade blivit människa gjorde han sig ödmjuk och var lydig ända till döden, döden på ett kors.

Satans övernaturliga styrkor är orsaken till krig. Bibeln säger i Efesierbrevet 6:11-12   Ta på er Guds rustning, så att ni kan hålla stånd mot djävulens lömska angrepp. Ty det är inte mot varelser av kött och blod vi har att kämpa utan mot härskarna, mot makterna, mot herrarna över denna mörkrets värld, mot ondskans andekrafter i himlarymderna.

Satan vågade sig på att fresta även Kristus. Bibeln säger i Matteusevangeliet 4:1   Sedan fördes Jesus av Anden ut i öknen för att sättas på prov av djävulen.

Satan är en slagen fiende. Bibeln säger i Jakobsbrevet 4:7   Böj er alltså under Gud. Stå emot djävulen, och han skall fly för er.

Ställ en Bibelfråga
Har du en fråga från Bibeln? Vårt team svarar gärna på dina frågor med bibel baserade svar.