Συγχώρεση

Ο Θεός είναι έτοιμος και περιμένει να συγχωρήσει κάθε άνθρωπο που Του το ζητά. Η Αγία Γραφή αναφέρει: "Επειδή εσύ, Κύριε, είσαι αγαθός και εύσπλαχνος και πολυέλεος σε όλους εκείνους που σε επικαλούνται." (Ψαλμός 86: 5)

Σε τι στήριξε ο Δαβίδ την ελπίδα του για συγχώρεση; Η Αγία Γραφή αναφέρει: "Ελέησέ με, ω Θεέ, σύμφωνα με το μεγάλο σου έλεος· σύμφωνα με το πλήθος των οικτιρμών σου εξάλειψε τα ανομήματά μου." (Ψαλμός 51: 1)

Έχει μέτρο το έλεος του Θεού; Η Αγία Γραφή αναφέρει: "Επειδή όσο είναι το ύψος του ουρανού πάνω από τη γη, τόσο μεγάλο είναι το έλεος του σ’ αυτούς που τον φοβούνται. Όσο απέχει η ανατολή από τη δύση, τόσο μακριά έστειλε από μας τις ανομίες μας." (Ψαλμός 103: 11 – 12)

Ποια υπόσχεση δίνεται σε εκείνους που ομολογούν τις αμαρτίες τους; Η Αγία Γραφή αναφέρει: "Αν ομολογούμε τις αμαρτίες μας, ο Θεός είναι πιστός και δίκαιος, ώστε να συγχωρήσει τις σε μας τις αμαρτίες και να μας καθαρίσει από κάθε αδικία." (Επιστολή Ιωάννη Α΄ 1: 9)

Μπορούμε να συγχωρεθούμε ακόμα και όταν μνησικακία για κάποιον άλλο άνθρωπο; Η Αγία Γραφή αναφέρει: "Επειδή, αν συγχωρήσετε στους ανθρώπους τα πταίσματά τους, θα συγχωρήσει και σε σας ο ουράνιος Πατέρας σας. Αν, όμως, δεν συγχωρήσετε στους ανθρώπους τα πταίσματά τους, ούτε ο Πατέρας σας θα συγχωρήσει σε σας τα πταίσματά σας." (Ματθαίος 6: 14 – 15)

Οι συγχωρημένοι συγχωρούν. Η Αγία Γραφή αναφέρει: "…γίνεστε δε ο ένας στον άλλον χρήσιμοι, εύσπλαχνοι, συγχωρώντας ο ένας τον άλλον, όπως και ο Θεός συγχώρησε εσάς διαμέσου του Χριστού." (Επιστολή προς Εφεσίους 4: 32)

Η πραγματική συγχώρεση σβήνει όλα τα σφάλματα. Η Αγία Γραφή αναφέρει: "Τότε, αφού τον πλησίασε ο Πέτρος, (ο Ιησούς) είπε: Κύριε, πόσες φορές, αν ο αδελφός μου αμαρτήσει σε μένα, θα τον συγχωρήσω; Μέχρι επτά φορές; Ο Ιησούς λέει σ’ αυτόν: Δεν σου λέω μέχρι επτά φορές, αλλά μέχρι 70 φορές επτά." (Ματθαίος 18: 21 – 22)

Όταν συγχωρούμαστε δεν πρέπει να συνεχίσουμε να αισθανόμαστε ένοχοι. Η Αγία Γραφή αναφέρει: "Την αμαρτία μου φανέρωσα σε σένα και την ανομία μου δεν έκρυψα· είπα: Στον Κύριο θα εξομολογηθώ τις παραβάσεις μου· κι εσύ συγχώρησες την ανομία της αμαρτίας μου. " (Ψαλμός 32: 5)

Μέσω της συγχώρεσης, ο Χριστός μας παρέχει πλήρη απελευθέρωση από την τιμωρία της αμαρτίας. Η Αγία Γραφή αναφέρει: "Κι εσάς που ήσαστε νεκροί στα αμαρτήματα και στην ακροβυστία της σάρκας σας, σας ζωοποίησε μαζί του, καθώς σας συγχώρεσε όλα τα πταίσματα, όταν εξάλειψε το χειρόγραφο με τα διατάγματα που ήταν εναντίον σας και το αφαίρεσε από το μέσον, καρφώνοντάς το επάνω στον σταυρό·" (Επιστολή προς Κολοσσαείς 2: 13 – 14)

Εάν χρειαζόμαστε συγχώρεση τι πρέπει να κάνουμε; Αρχικά να αναγνωρίσουμε την αμαρτία μας. Η Αγία Γραφή αναφέρει: "Πλύνε με περισσότερο και περισσότερο από την ανομία μου και από την αμαρτία μου καθάρισέ με. Επειδή εγώ γνωρίζω τα ανομήματά μου και η αμαρτία μου είναι μπροστά μου συνεχώς." (Ψαλμός 51: 2 – 4)

Δεύτερον, ζητά συγχώρεση για την αμαρτία. σου. Η Αγία Γραφή αναφέρει: "Ράντισε με ύσσωπο και θα είμαι καθαρός· πλύνε με και θα είμαι λευκότερος από χιόνι. Κάνε με να ακούσω αγαλλίαση και ευφροσύνη, για να ευφραθούν τα κόκαλα που έσπασες. Απόστρεψε το πρόσωπό σου από τις αμαρτίες μου και εξάλειψε όλες τις ανομίες μου. Κτίσε μέσα μου, Θεέ, μια καθαρή καρδιά· κι ένα ευθύ πνεύμα ανανέωσε στα βάθη μου. Μη με απορρίψεις από το πρόσωπό σου· και το πνεύμα σου το άγιο μην το αφαιρέσεις από μένα. Απόδωσέ μου την αγαλλίαση της σωτηρίας σου και με ηγεμονικό πνεύμα στήριξέ με." (Ψαλμός 51: 7 – 12)

Τρίτον, πιστέψεις ότι ο Θεός σε έχει συγχωρήσει πράγματι και διώξεις το αίσθημα ενοχής. Η Αγία Γραφή αναφέρει: "Μακάριος εκείνος, του οποίου συγχωρέθηκε η παράβαση, του οποίου σκεπάστηκε η αμαρτία. Μακάριος ο άνθρωπος, στον οποίο ο Κύριος δεν λογαριάζει ανομία και στο πνεύμα του οποίου δεν υπάρχει δόλος. Όταν αποσιώπησα, τα κόκαλά μου πάλιωσαν από τον ολολυγμό μου όλη την ημέρα, επειδή ημέρα και νύχτα το χέρι σου έγινε βαρύ επάνω μου· η υγρότητά μου μεταβλήθηκε σε καλοκαιριάτικη ξηρασία. Την αμαρτία μου φανέρωσα σε σένα και την ανομία μου δεν έκρυψα· είπα: Στον Κύριο θα εξομολογηθώ τις παραβάσεις μου· κι εσύ συγχώρησες την ανομία της αμαρτίας μου· Γι’ αυτό κάθε όσιος θα προσεύχεται σε σένα σε πρέποντα καιρό· βέβαια, σε κατακλυσμό πολλών νερών, αυτά δεν θα τον αγγίζουν." (Ψαλμός 32: 1 – 6)