Home / Bibel ämnen / Förlåtelse

Förlåtelse

Gud är redo och villig att förlåta alla som ber honom. Bibeln säger i Psalm 86:5  Ja, Herre, du är god, du förlåter, rik på kärlek till alla som åkallar dig.

Vad grundade David sitt hopp om förlåtelse på? Bibeln säger i Psalm 51:3  Förbarma dig, Gud, i din nåd, stryk ut mina synder i din stora godhet.

Hur kan man mäta Guds nåd? Bibeln säger i Psalm 103:11-12  Ty så hög som himlen välver sig över jorden, så väldig är hans nåd över dem som fruktar honom. Så långt som öster är från väster, så långt från oss förvisar han vår synd.

När vi bekänner har vi löfte om förlåtelse. Bibeln säger i 1 Johannesbrevet 1:9  Om vi bekänner våra synder är han trofast och rättfärdig, så att han förlåter oss synderna och renar oss från all orättfärdighet.   1 Johannesbrevet 4:10 säger: Detta är kärleken: inte att vi har älskat Gud utan att han har älskat oss och sänt sin son som försoningsoffer för våra synder.

Kan jag få förlåtelse om jag inte vill förlåta någon annan? Bibeln säger i Matteusevangeliet 6:14-15  Ty om ni förlåter människorna deras överträdelser skall er himmelske fader också förlåta er. Men om ni inte förlåter människorna skall inte heller er fader förlåta er era överträdelser.

De som upplevt förlåtelse, får ett förlåtande sinnelag. Bibeln säger i Efesierbrevet 4:32 Var goda mot varandra, visa medkänsla och förlåt varandra, liksom Gud har förlåtit er i Kristus.

När vi tagit emot förlåtelse, räknar vi inte andras misstag. Bibeln säger i Matteusevangeliet  18:21-22  Då kom Petrus fram till honom och sade: ”Herre, hur många gånger skall min broder kunna göra orätt mot mig och ändå få förlåtelse av mig? Så mycket som sju gånger?” Jesus svarade: ”Jag säger dig: inte sju gånger utan sjuttiosju gånger.

När vi fått förlåtelse, behöver vi inte ha skuldkänslor. Bibeln säger i Psalm 32:5  Då erkände jag min synd för dig, jag dolde inte min skuld. Jag sade: Jag vill bekänna mina brott för Herren. Och du förlät min synd och skuld.

Genom förlåtelsen ger Kristus oss total frälsning från syndens straff. Bibeln säger i Kolosserbrevet 2:13-14  Och ni, som var döda genom era överträdelser och ert oomskurna tillstånd, er har Gud gjort levande tillsammans med Kristus, i och med att han förlät oss alla våra överträdelser och drog ett streck över det skuldebrev som belastade oss med lagens krav. Han har utplånat det genom att spika det på korset.

Om du känner behov av förlåtelse, erkänn först din synd. Bibeln säger i Psalm 51:4-6  Gör mig fri från all min skuld och rena mig från min synd. Jag vet vad jag har brutit, min synd står alltid inför mig. Mot dig, bara mot dig har jag syndat, jag har gjort det som är ont i dina ögon. ...

Efter det ber man Gud om förlåtelse för sin synd. Bibeln säger i Psalm 51:9-14  Rena mig med isop från min synd, tvätta mig vit som snö. Låt mig få höra glädjerop och lovsång, låt den du har krossat få jubla. Vänd bort din blick från mina synder, stryk ut all min skuld. Skapa i mig, Gud, ett rent hjärta, ge mig ett nytt och stadigt sinne. Driv inte bort mig från din närhet, ta inte ifrån mig din heliga ande. Låt mig åter glädjas över att du räddar, håll mig uppe, ge mig ett villigt sinne.

Tro sedan att Gud verkligen har förlåtit dig och kan kasta bort skuldkänslorna. Bibeln säger i Psalm 32:1-5  Lycklig den vars brott har förlåtits och vars synd har plånats ut! Lycklig den vars skuld har avskrivits av Herren och vars sinne är utan svek! Så länge jag teg tynade jag bort. Jag jämrade mig dagen lång, dag och natt låg din hand tung på mig, jag blev som en åker i sommarens torka. Då erkände jag min synd för dig, jag dolde inte min skuld. Jag sade: Jag vill bekänna mina brott för Herren. Och du förlät min synd och skuld

Få gratis bibelstudiematerial
Har du en önskan om att förstå Bibeln bättre? Börja nu...