Home / Bibelemner / Tilgivelse

Tilgivelse

Gud ønsker å tilgi alle som ber ham om det. Det står i Bibelen, Salmene 86,5. ”For du er god og tilgir gjerne; Herre, du er rik på miskunn mot alle som påkaller deg.”

Hva var Davids grunnlag for å tro på tilgivelse? Det står i Bibelen, Salmene 51,3. ”Vær meg nådig, Gud, i din trofasthet, slett ut mine overtredelser i din store barmhjertighet.”

Hvilken målestokk har Guds nåde? Det står i Bibelen, Salmene 103,11-12. ”Så høy som himmelen er over jorden, så stor er Herrens nåde mot dem som frykter ham. Så langt som øst er fra vest, så langt tar han våre synder bort fra oss.”

Hvilket løfte gir Gud til de som bekjenner sine synder? Det står i Bibelen, 1. Johannes 1,9. ”Men dersom vi bekjenner våre synder, er han trofast og rettferdig, så han tilgir oss syndene og renser oss for all urett.”

Er det mulig for meg å få tilgivelse når jeg nekter å tilgi mine medmennesker? Det står i Bibelen, Matteus 6,14-15. ”For dersom dere tilgir mennesker den urett de gjør mot dere, skal også den Far dere har i himmelen, tilgi dere. Men om dere selv ikke tilgir, skal heller ikke han tilgi det dere har forbrutt.”

De som får tilgivelse av Gud skal også tilgi sine medmennesker. Det står i Bibelen, Efeserne 4,32. ”Vær gode mot hverandre, og vis medfølelse, så dere tilgir hverandre slik Gud har tilgitt dere i Kristus.”

Når man virkelig har tilgitt noen, trekker man ikke frem feil de har gjort tidligere. Det står i Bibelen, Matteus 18,21-22. ”Da gikk Peter til ham og spurte: ”Herre, hvor mange ganger skal min bror kunne forgå seg mot meg, og jeg likevel tilgi ham? Så mange som sju?” ”Ikke sju ganger,” svarte Jesus, ”men jeg sier deg: sytti ganger sju!””

Når vi får Guds tilgivelse, skal vi ikke lenger gå rundt med skyldfølelse. Det står i Bibelen, Salmene 32,5. ”Da bekjente jeg min synd for deg og dekket ikke over min skyld. Jeg sa: ”Nå vil jeg bekjenne mine synder for Herren.” Og du tok bort min syndeskyld.”

Kristus gir oss fullstendig frifinnelse fra syndens dom ved å tilgi oss. Det står i Bibelen, Kolosserne 2,13-14. ”Dere var døde på grunn av deres synder, uomskåret som dere var med deres onde natur. Men han gjorde dere levende sammen med Kristus, idet han tilgav oss alle våre synder. Gjeldsbrevet som gikk imot oss på grunn av lovens bud, strøk han ut og tok det bort ved å nagle det til korset.”

Hvis du føler behov for tilgivelse fra Gud, hvordan skal du gå frem?

Det første er å bekjenne din synd. Det står i Bibelen, Salmene 51,2-4. ”Vær meg nådig, Gud, i din trofasthet, slett ut mine overtredelser i din store barmhjertighet. Gjør meg ren og fri for skyld, og rens meg for min synd!”

Det andre er å be om tilgivelse for din synd. Det står i Bibelen, Salmene 51,9-14. ”Rens meg for synd med isop, vask meg, så jeg blir hvitere enn snø. La meg oppleve fryd og glede, la de lemmer du knuste, få juble! Skjul ditt åsyn for mine synder, og utslett all min skyld! Skap et rent hjerte i meg, Gud, gi meg en ny og stø ånd! Kast meg ikke bort fra ditt åsyn, ta ikke fra meg din Hellige Ånd! La meg atter fryde meg over din frelse, hold meg oppe med en villig ånd!”

For det tredje, tro på at Gud faktisk har tilgitt deg, og la vær med å føle deg skyldig. Det står i Bibelen, Salmene 32,1-6. ”Salig er den som har fått sine overtredelser tilgitt og sine synder skjult. Salig er det menneske som Herren ikke tilregner skyld, og som er uten svik i sin ånd. Så lenge jeg tidde, tærtes jeg bort, jeg stønnet dagen lang. For din hånd lå tungt på meg dag og natt. Min livskraft svant som i sommerens hete. Da bekjente jeg min synd for deg og dekket ikke over min skyld. Jeg sa: ”Nå vil jeg bekjenne mine synder for Herren.” Og du tok bort min syndeskyld. Derfor skal alle fromme be til deg i trengselstider. Om det kommer en veldig flom, skal ikke vannet nå dem.”