Iertare

Dumnezeu este gata şi aşteaptă să ierte pe oricine.

Este scris în Biblie: Psalm 86:5. “Căci Tu eşti bun, Doamne, gata să ierţi şi plin de îndurare cu toţi cei ce Te cheamă.”

In cine şi-a pus David speranţa iertării?

Este scris în Biblie: Psalm 51:1. “Ai milă de mine, Dumnezeule, în bunătatea Ta! După îndurarea Ta cea mare, şterge fărădelegile mele!”

Cum este măsurată îndurarea lui Dumnezeu?

Este scris în Biblie: Psalm 103:11-12. “Ci cât sunt de sus cerurile faţă de pământ, atât este de mare bunătatea Lui pentru cei ce se tem de El; cât este de departe răsăritul de apus, atât de mult depărtează El fărădelegile noastre de la noi.”

Ce promisiune este făcută celor ce-şi mărturisesc păcatele?

Este scris în Biblie: 1Ioan 1:9. “Dar dacă Îi mărturisim păcatele noastre, ne putem bizui pe El că ne va ierta şi ne va curăţi de orice rău. Şi e întrutotul drept ca Dumnezeu să procedeze astfel, întrucât Cristos a murit ca să ne spele cu desăvârşire păcatele” (NT pe înţelesul tuturor).

Pot eu să fiu iertat în timp ce păstrez învidie împotriva cuiva?

Este scris în Biblie: Matei 6:14-15. “Tatăl vostru ceresc vă va ierta dacă şi voi îi iertaţi pe cei care păcătuiesc împotriva voastră; însă dacă voi refuzaţi să-i iertaţi, nici El nu vă va ierta” (NT pe înţelesul tuturor).

Cei iertaţi trebuie să fie iertători.

Este scris în Biblie: Efeseni 4:32. “Fiţi buni unii cu alţii, miloşi şi iertaţi-vă unul pe altul, cum v-a iertat şi Dumnezeu pe voi în Hristos.”

Iertarea adevărată nu ţine cont de greşeli.

Este scris în Biblie: Matei 18:21-22. “Atunci Petru s-a apropiat de El şi I-a zis: “Doamne, de câte ori să iert pe fratele meu când va păcătui împotriva mea? Până la şapte ori?” Isus i-a zis: “Eu nu-ţi zic până la şapte ori, ci până la şaptezeci de ori câte şapte.”

Când am fost iertaţi nu trebuie să continuăm să ne simţim vinovaţi.

Este scris în Biblie: Psalm 32:5. “Atunci Ţi-am mărturisit păcatul meu şi nu mi-am ascuns fărădelegea. Am zis: “Imi voi mărturisi Domnului fărădelegile!” Şi Tu ai iertat vina păcatului meu.”

Prin iertare, Hristos aduce eliberare completă de sub pedeapsa păcatului.

Este scris în Biblie: Coloseni 2:13-14. “Voi eraţi morţi în păcate şi dorinţele voastre păcătoase nu fuseseră încă îndepărtate. Apoi El (Dumnezeu) v-a făcut parte din însăşi viaţa lui Cristos, căci v-a iertat păcatele şi a şters învinuirile dovedite împotriva voastră, lista poruncilor Sale pe care nu le respectaserăţi. El a luat această listă de păcate şi a distrus-o, ţintuind-o pe crucea lui Isus” (NT pe înţelesul tuturor).

Dacă ai nevoie de iertare, ce vei face?

1. Recunoaşte-ţi păcatul.

Este scris în Biblie: Psalm 51:2-4. “Spală-mă cu desăvârşire de nelegiuirea mea şi curăţeşte-mă de păcatul meu! Căci îmi cunosc bine fărădelegile şi păcatul meu stă necurmat înaintea mea. Împotriva Ta, numai împotriva Ta am păcătuit şi am făcut ce este rău împotriva Ta; aşa că vei fi drept în hotărârea Ta şi fără vină în judecata Ta.”

2. Cere iertare pentru păcatul tău.

Este scris în Biblie: Psalm 51:7-12. “Curăţeşte-mă cu isop şi voi fi curat; spală-mă şi voi fi mai alb decât zăpada. Fă-mă să aud veselie şi bucurie şi oasele, pe care le-ai zdrobit Tu, se vor bucura. Întoarce-Ţi privirea de la păcatele mele, şterge toate nelegiuirile mele! Zideşte în mine o inimă curată, Dumnezeule, pune în mine un duh nou şi statornic! Nu mă lepada de la Faţa Ta şi nu lua de la mine Duhul Tău cel Sfânt. Dă-mi iarăşi bucuria mântuirii Tale şi sprijineşte-mă cu un duh de bunăvoinţă!”

3. Crede că Dumnezeu te-a iertat cu adevărat şi încetează de a te simţi vinovat/ă.

Este scris în Biblie: Psalm 32:1-6. “Ferice de cel cu fărădelegea iertată şi de cel cu păcatul acoperit! Ferice de omul, căruia nu-i ţine în seamă Domnul nelegiuirea şi în duhul căruia nu este viclenie! Câtă vreme am tăcut, mi se topeau oasele de gemetele mele necurmate. Căci zi şi noapte mâna Ta apăsa asupra mea; mi se usca vlaga cum se usucă pământul de seceta verii. Atunci Ţi-am mărturisit păcatul meu şi nu mi-am ascuns fărădelegea. Am zis: “Îmi voi mărturisi Domnului fărădelegile!” Şi Tu ai iertat vina păcatului meu. De aceea, orice om evlavios să se roage Ţie la vreme potrivită! Şi chiar de s-ar vărsa ape mari, pe el nu-l vor atinge de loc.”