Είναι σοφό να προγραμματίζουμε για το μέλλον. Η Αγία Γραφή αναφέρει: "Κάθε φρόνιμος ενεργεί με γνώση, ενώ ο άφρονας ανακαλύπτει μωρία." (Παροιμίες 13: 16)
Μην ανησυχείς. Άφησε τα σχέδιά σου στα χέρια του Θεού. Η Αγία Γραφή αναφέρει: "Μην μεριμνήσετε, λοιπόν, για την αύριο. Επειδή η αύριο θα μεριμνήσει για τα δικά της. Αρκετό είναι στην ημέρα το κακό της." (Ματθαίος 6: 34)

Λάβε μια σοφή συμβουλή, για να σε βοηθήσει στον προγραμματισμό σου. Η Αγία Γραφή αναφέρει: "Όπου δεν υπάρχει συμβούλιο, οι σκοποί ματαιώνονται. Μέσα στο πλήθος, όμως, των συμβούλων στερεώνονται." (Παροιμίες 15: 22)

Να προγραμματίζεις προσεκτικά και σκόπιμα, όχι βιαστικά. Η Αγία Γραφή αναφέρει: "Οι λογισμοί του επιμελούς οδηγούν σίγουρα σε αφθονία. Του κάθε προπέτη, όμως, σε έλλειψη." (Παροιμίες 21: 5)

Ο προσεκτικός προγραμματισμός πρέπει να χαρακτηρίζεται από υπακοή στο Θεό. Η Αγία Γραφή αναφέρει: "Ελάτε τώρα εσείς που λέτε: Σήμερα ή αύριο θα πάμε σε αυτήν την πόλη και θα κάνουμε εκεί έναν χρόνο και θα εμπορευτούμε και θα κερδίσουμε. Οι οποίοι δεν ξέρετε τι θα συμβεί αύριο. Επειδή ποια είναι η ζωή σας; Είναι πραγματικά ατμός που φαίνεται για λίγο και έπειτα εξαφανίζεται. Αντί να λέτε: Αν ο Κύριος θελήσει και ζήσουμε, θα κάνουμε τούτο ή εκείνο. Τώρα όμως καυχάστε στις αλαζονείες σας. Κάθε τέτοια καύχηση είναι κακή." (Επιστολή Ιακώβου 4: 13 – 16)

Οι σοφοί άνθρωποι προγραμματίζουν για το μέλλον. Η Αγία Γραφή αναφέρει: "Επειδή ποιος από σας, θέλοντας να χτίσει έναν πύργο, δεν κάθεται πρώτα και λογαριάζει τη δαπάνη, αν έχει τα αναγκαία, για να τον αποτελειώσει; Μήπως, αφού βάλει θεμέλιο, και δεν μπορεί να τον αποτελειώσει, αρχίσουν όλοι αυτοί που τον βλέπουν να τον περιπαίζουν λέγοντας: Αυτός ο άνθρωπος άρχισε να χτίζει και δεν μπόρεσε να αποτελειώσει. Ή ποιος βασιλιάς πηγαίνοντας να πολεμήσει έναν άλλον βασιλιά δεν κάθεται πρώτα και σκέπτεται αν είναι δυνατός με 10.000 να συναντήσει αυτόν που έρχεται εναντίον του με 20.000;" (Λουκάς 14: 28 – 31)

Ποιο είναι το σχέδιο του Θεού για μας; Η Αγία Γραφή αναφέρει: "Αφού μας προόρισε σε υιοθεσία διαμέσου του Ιησού Χριστού στον Εαυτό Του, σύμφωνα με την ευδοκία του θελήματός του…. γνωστοποιώντας σε μας το μυστήριο του θελήματός Του, σύμφωνα με την ευδοκία Του, που από πριν έθεσε μέσα στον Εαυτό Του, σε οικονομία του πληρώματος των καιρών, να ανακεφαλαιώσει τα πάντα στον Χριστό και αυτά που είναι μέσα στους ουρανούς και αυτά που είναι επάνω στη γη.... Επειδή Εγώ γνωρίζω τις βουλές που βουλεύομαι για εσάς, λέει ο Κύριος, βουλές ειρήνης και όχι κακού, για να σας δώσω το προσδοκώμενο τέλος. Τότε θα κράξετε σε μένα και θα πάτε να προσευχηθείτε σε Μένα και θα σας εισακούσω. Και θα Με ζητήσετε και θα Με βρείτε, όταν Με ζητήσετε με όλη σας την καρδιά." (Ιερεμίας 29: 11 – 13 και Επιστολή προς Εφεσίους 1: 5, 9 – 10