Home / Bibel ämnen / Planer

Planer

Det är vist att planera för framtiden. Bibeln säger i Ordspråksboken 16:3   Lägg allt du gör i Herrens hand, så kommer dina planer att lyckas.

Det är klokt att lyssna till goda rådgivare. Bibeln säger i Ordspråksboken 15:22  Utan överläggning går en plan om intet, med många rådgivare lyckas den.

Planera noga och medvetet, inte förhastat. Bibeln säger i Ordspråksboken 21:5  Flit och förutseende ger vinst, hastverk bara förlust.

Noggrann planering bör innefatta att man underordnar sig Gud. Bibeln säger i Jakobsbrevet 4:13-16   Ni som säger: ”I dag eller i morgon skall vi fara till den eller den staden och stanna där ett år och göra goda affärer”, ni vet inte hur ert liv blir i morgon. Ni är en dimma som syns en kort stund och sedan försvinner. Ni borde säga: ”Om Herren vill får vi leva och göra det eller det.” I stället är ni övermodiga och skryter. Allt sådant skryt är av ondo.

Visa människor planerar för framtiden. Bibeln säger i Lukasevangeliet 14:28-31   Om någon av er vill bygga ett torn, sätter han sig då inte ner och räknar ut vad det kostar, för att se om han har råd med bygget? Annars kan det hända att de som ser att han har lagt grunden men inte kan bygga färdigt börjar göra narr av honom och säger: Den där, han satte i gång ett bygge men kunde inte få det färdigt! Eller om en kung vill dra ut i fält mot en annan kung, sätter han sig då inte ner och överväger om han med tio tusen man kan möta den som rycker an med tjugo tusen?

Vad är Guds plan för oss? Bibeln säger i Jeremia 29:11-12 Jag vet vilka avsikter jag har med er, säger Herren: välgång, inte olycka. Jag skall ge er en framtid och ett hopp. När ni åkallar mig och ber till mig skall jag lyssna på er.

Efesierbrevet 1:5, 9-10 säger:  Han har förutbestämt oss till att få söners rätt genom Jesus Kristus och förenas med honom – det var hans viljas beslut –    Och han har yppat sin viljas hemlighet för oss, det beslut om Kristus som han hade fattat från början och som skulle genomföras när tiden var inne: att sammanfatta allting i Kristus, allt i himlen och på jorden.

Ställ en Bibelfråga
Har du en fråga från Bibeln? Vårt team svarar gärna på dina frågor med bibel baserade svar.