Home / Bibelemner / Planlegging

Planlegging

Det er lurt å legge gode planer for fremtiden. Det står i Bibelen, Ordspråkene 13,16. ”Den som er klok, gjør alt med forstand, men dåren stiller sin dumhet til skue.”

Ikke forsur hverdagen med bekymringer; legg dine planer i Guds hender. Det står i Bibelen, Matteus 6,34. ”Så vær ikke bekymret for morgendagen; morgendagen skal bekymre seg for seg selv. Hver dag har nok med sin egen plage.”

Ta gjerne imot gode råd som kan være til hjelp i planleggingen. Det står i Bibelen, Ordspråkene 15,22. ”Uten rådslagning mislykkes planene, men når mange gir råd, har de fremgang.”

Legg gode og gjennomtenkte planer; hastverksarbeid lønner seg sjeldent. Det står i Bibelen, Ordspråkene 21,5. ”Den flittiges tanker fører til vinning, men hastverk bare til tap.”

Gjennomtenkte planer bør også ha rom for Guds veiledning. Det står i Bibelen, Jakob 4,13-16. ”Og nå, dere som sier: ”I dag eller i morgen drar vi til den eller den byen og blir der et år, driver handel og tjener penger – og så vet dere ikke hvordan livet deres blir i morgen! Dere er jo bare en røk, som er synlig en kort stund og så blir borte. Dere skulle heller si: ”Om Herren vil, så får vi leve og kan gjøre dette eller hint.” Men dere skryter og bruker store ord. Alt slikt skryt er av det onde.”

Den som legger gode planer i forveien, er vis. Det står i Bibelen, Lukas 14,28-31. ”Dersom en av dere vil bygge et tårn, setter han seg ikke da først ned og regner ut hva det vil koste, for å se om han har penger nok til å fullføre det? For har han lagt grunnmuren, men makter ikke å gjøre tårnet ferdig, da vil alle som ser det, gjøre narr av ham og si: ”Denne mannen begynte å bygge, men klarte ikke å fullføre det.” Eller hvis en konge vil dra i krig mot en annen konge, setter han seg ikke da først ned og tenker over om han med sine ti tusen mann er sterk nok til å møte den andre, som kommer mot ham med tjue tusen?”

Gud har en plan for oss. Hva går den ut på? Det står i Bibelen, Jeremia 29,11-13 og Efeserne 1,5.9-10. ”For jeg vet hvilke tanker jeg har med dere, sier Herren, fredstanker og ikke ulykkestanker. Jeg vil gi dere fremtid og håp. Når dere kaller på meg og kommer til meg med deres bønner, vil jeg høre på dere. Når dere søker meg, skal dere finne meg…. I kjærlighet har han, av sin egen frie vilje, forut bestemt oss til å få barnekår hos seg ved Jesus Kristus…da han kunngjorde oss sin viljes hemmelighet, den frie beslutning han hadde fattet om å fullføre sin frelsesplan når tiden var inne: å sammenfatte alt i Kristus, alt i himmel og på jord.”