Planuri

Este înţelept să planifici dinainte.

Este scris în Biblie: Proverbe 13:16. “Orice om chibzuit lucrează cu cunoştinţă, dar nebunul îşi dă la iveală nebunia.”

Nu te-ngrijora. Pune–ţi planurile în mâinile lui Dumnezeu.

Este scris în Biblie: Matei 6:34. “Aşa că nu vă îngrijoraţi pentru ziua de mâine. Dumnezeu va avea grijă şi de mâine. Ajunge zilei necazul ei!” (NT pe înţelesul tuturor).

Caută sfat înţelept să te ajute în planificare.

Este scris în Biblie: Proverbe 15:22. “Planurile nu izbutesc, când lipseşte o adunare care să chibzuiască, dar izbutesc când sunt mulţi sfetnici.”

Planifică-ţi cu grijă şi pe-ndelete, nu pripit.

Este scris în Biblie: Proverbe 21:5. “Planurile omului harnic nu duc decât la belşug, dar cel ce lucrează cu grabă n-ajunge decât la lipsă.”

Planificarea făcută cu grijă trebuie să includă supunerea faţă de Dumnezeu.

Este scris în Biblie: Iacov 4:13-16. “Ia, ascultaţi aici, voi cei care spuneţi: “Astăzi sau mâine o să ne ducem în cutare oraş, o să stăm acolo un an şi o să pornim nişte afaceri rentabile.” De unde ştiţi ce are să se întâmple mâine? Fiindcă lungimea vieţii noastre e ca ceaţa dimineţii - o vezi o clipă, iar apoi a dispărut. Ar trebui să spunem, mai de grabă, aşa: “Dacă va voi Domnul, vom trăi şi vom face cutare sau cutare lucru.” Altminteri, vă veţi trezi fălindu-vă cu planurile voastre şi o asemenea incredere de sine nu-I face plăcere niciodată lui Dumnezeu” (NT pe înţelesul tuturor).

Oamenii inţelepţi îşi planifică dinainte.

Este scris în Biblie: Luca 14:28-31. “Dar să nu porniţi înainte de a cântări preţul. Căci cine începe să construiască o clădire fără să alcătuiască mai intâi un deviz de cheltuieli şi să verifice dacă are suficiente fonduri pentru efectuarea tuturor plăţilor? Altminteri, e posibil să nici nu termine bine cu fundaţia şi să constate că nu mai are bani. Cum vor mai râde toţi atunci de el! “Îl vezi pe omul acela?”, îşi vor bate ei joc. “A început casa aceea, dar i s-au terminat banii înainte de a ajunge la capăt cu construcţia!” Sau, cărui rege i-ar trece prin cap să meargă la război fără să ţină mai intâi sfat cu consilierii săi şi să discute dacă armata sa de zece mii de oameni e suficient de puternică pentru a învinge pe cei douăzeci de mii de oşteni care se îndreaptă impotriva sa?” (NT pe înţelesul tuturor).

Care este planul lui Dumnezeu pentru noi?

Este scris în Biblie: Ieremia 29:11-13. “Căci Eu ştiu gândurile, pe care le am cu privire la voi, zice Domnul, gânduri de pace şi nu de nenorocire, ca să vă dau un viitor şi o nădejde. Voi Mă veţi chema şi veţi pleca; Mă veţi ruga şi vă voi asculta. Mă veţi căuta şi Mă veţi găsi, dacă Mă veţi căuta cu toată inima.”

Efeseni 1:5, 9-10. “Planul Său neschimbător a fost dintotdeauna acela de a ne adopta în sânul familiei Sale prin trimiterea lui Isus Cristos să moară pentru noi. Şi El a făcut aceasta de bună voie! Dumnezeu ne-a dezvăluit motivul secret pentru care L-a trimis pe Cristos, conform planului hotărât de El, în îndurarea Sa, cu atâta timp în urmă. Iată care a fost ţelul urmărit de El: ca, la împlinirea vremii. să ne adune pe toţi laolaltă de oriunde am fi - din cer sau de pe pământ - pentru a fi pe veci împreună cu Cristos” (NT pe înţelesul tuturor).