Ο Θεός είναι ο δημιουργός του ανθρώπινου σώματος. Η Αγία Γραφή αναφέρει: "Θα σε υμνώ, επειδή πλάστηκα με φοβερό και θαυμάσιο τρόπο· τα έργα σου είναι θαυμάσια· και η ψυχή μου το γνωρίζει αυτό πολύ καλά." (Ψαλμός 139:14)

Το σώμα μας προορίζεται να είναι μια ζωντανή θυσία. Η Αγία Γραφή αναφέρει: "Σας παρακαλώ, λοιπόν, αδελφοί, χάρη των οικτιρμών του Θεού, παραστήστε τα σώματά σας ως θυσία ζωντανή, άγια, ευάρεστη στον Θεό, η οποία είναι η λογική σας λατρεία." (Προς Ρωμαίους 12:1)

Πνευματικά το σώμα μας ανήκει στο Θεό και χρησιμεύει ως ο ναός του Πνεύματός Του. Η Αγία Γραφή αναφέρει: "Ή δεν ξέρετε ότι το σώμα σας είναι ναός του Αγίου Πνεύματος, που είναι μέσα σας, το οποίο έχετε από τον Θεό, και δεν είστε κύριοι του εαυτού σας; Επειδή αγοραστήκατε με τιμή· δοξάστε, λοιπόν, τον Θεό με το σώμα σας…" (Α΄ Προς Κορινθίους 6:19-20)

Φυσικά το σώμα μας ανήκει στο σύζυγό μας. Η Αγία Γραφή αναφέρει: "Κάθε ένας ας έχει τη δική του γυναίκα, και κάθε μία ας έχει τον δικό της άνδρα. Ο άνδρας ας αποδίδει στη γυναίκα την οφειλόμενη εύνοια· παρόμοια δε, και η γυναίκα στον άνδρα. Η γυναίκα δεν εξουσιάζει το δικό της σώμα, αλλ’ ο άνδρας· παρόμοια δε και ο άνδρας δεν εξουσιάζει το δικό του σώμα, αλλ’ η γυναίκα." (Α΄ Προς Κορινθίους 7:2-4)

Μετά από το θάνατο το σώμα μας θα αναστηθεί. Η Αγία Γραφή αναφέρει: "Έτσι και η ανάσταση των νεκρών· σπέρνεται με φθορά, ανασταίνεται με αφθαρσία·" (Α΄ Προς Κορινθίους 15:42)

Το σώμα είναι μία απεικόνιση του πώς θα έπρεπε να λειτουργεί η εκκλησία. Η Αγία Γραφή αναφέρει: "Επειδή, όπως σε ένα σώμα έχουμε πολλά μέλη, όλα όμως τα μέλη δεν έχουν το ίδιο έργο· έτσι κι εμείς οι πολλοί ένα σώμα είμαστε εν Χριστώ και ο καθένας μέλη με τους άλλους." (Προς Ρωμαίους 12:4-5)