Home / Bibel ämnen / Kroppen

Kroppen

Du är en Guds skapelse. Bibeln säger i Psalm 139:14-16   Jag tackar dig för dina mäktiga under, förunderligt är allt du gör. Du kände mig alltigenom, min kropp var inte förborgad för dig, när jag formades i det fördolda, när jag flätades samman i jordens djup. Du såg mig innan jag föddes, i din bok var de redan skrivna, de dagar som hade formats innan någon av dem hade grytt. Jag tackar dig för att jag är så underbart skapad. Ja, underbara är dina verk, min själ vet det så väl.”

Våra kroppar skall vara ett levande offer. Bibeln säger i Romarbrevet 12:1   Därför ber jag er, bröder, vid Guds barmhärtighet, att frambära er själva som ett levande och heligt offer som behagar Gud. Det skall vara er andliga gudstjänst.

I andlig bemärkelse tillhör våra kroppar Gud och vi är hans tempel. Bibeln säger i 1 Korinthierbrevet 6:19-20   Vet ni inte att er kropp är ett tempel för den heliga anden, som ni har inom er och som ni har fått från Gud? Ni tillhör inte er själva. Gud har köpt er och priset är betalt. Ära då Gud med er kropp.

I fysisk bemärkelse delar vi ansvaret för vår kropp med vår maka eller make. Bibeln säger i 1 Korinthierbrevet 7:2-4” Men med tanke på all den otukt som finns skall mannen leva med sin hustru och kvinnan med sin man. Mannen skall ge hustrun vad han är skyldig henne och på samma sätt hustrun sin man. Hustrun bestämmer inte själv över sin kropp, det gör mannen. Likaså bestämmer inte mannen över sin kropp, det gör hustrun.

Efter döden kommer våra kroppar att få liv igen. Bibeln säger i 1 Korinthierbrevet 15:42 ”Så är det också med de dödas uppståndelse. Det som blir sått förgängligt uppstår oförgängligt.

Kroppen är en förebild på hur församlingen skall fungera tillsammans. Bibeln säger i Romarbrevet 12:4-5   Ty liksom vi i en kropp har många lemmar och alla lemmarna inte har samma uppgift, så är vi, som är många, en kropp i Kristus, men var för sig är vi varandras lemmar.”

Få gratis bibelstudiematerial
Har du en önskan om att förstå Bibeln bättre? Börja nu...