Corp

Dumnezeu este Creatorul corpului omenesc.

Este scris în Biblie: Psalm 139:14. “Te laud că sunt o făptură aşa de minunată. Minunate sunt lucrările Tale şi ce bine vede sufletul meu lucrul acesta!”

Corpul nostru trebuie să fie ca o jertfă vie.

Este scris în Biblie: Romani 12:1. “Vă îndemn dar, fraţilor, pentru îndurarea lui Dumnezeu, să aduceţi trupurile voastre ca o jertfă vie, sfântă, plăcută lui Dumnezeu; aceasta va fi din partea voastră o slujbă duhovnicească.”

Din punct de vedere spiritual, corpul tău aparţine lui Dumnezeu şi este Templul Său.

Este scris în Biblie: 1Corinteni 6:19-20. “Nu ştiţi că trupul vostru este Templul Duhului Sfânt, care locuieşte în voi şi pe care L-aţi primit de la Dumnezeu? Şi că voi nu sunteţi ai voştri? Căci aţi fost cumpăraţi cu un preţ. Proslăviţi dar pe Dumnezeu în trupul şi în duhul vostru, care sunt ale lui Dumnezeu.”

Din punct de vedere fizic, corpul tău aparţine soţului tău sau soţiei tale.

Este scris în Biblie: 1Corinteni 7:2-4. “Totuşi, din pricina curviei, fiecare bărbat să-şi aibă nevasta lui şi fiecare femeie să-şi aibă bărbatul ei. Bărbatul să-şi împlinească faţă de nevastă datoria de soţ; şi tot aşa să facă şi nevasta faţă de bărbat. Nevasta nu este stăpână pe trupul ei, ci bărbatul. Tot astfel, nici bărbatul nu este stăpân peste trupul lui, ci nevasta.”

După moarte, corpurile noastre vor fi aduse iarăşi la viaţă.

Este scris în Biblie: 1Corinteni 15:42. “În acelaşi fel, trupurile noastre pământeşti, care mor şi putrezesc, se deosebesc de trupurile care le vom avea când vom învia, fiindcă acestea din urmă nu vor mai muri niciodată.” (Noul Testament pe înţelesul tuturor).

Corpul este un exemplu cum Biserica trebuie să funcţioneze.

Este scris în Biblie: Romani 12:4-5. “Căci, după cum într-un trup avem mai multe mădulare şi mădularele n-au toate aceeaşi slujbă, tot aşa şi noi, care suntem mulţi, alcătuim un singur trup în Hristos; dar, fiecare în parte, suntem mădulare unii altora.”