Home / Bibelemner / Kroppen

Kroppen

Det er Gud som har skapt menneskekroppen. Det står i Bibelen, Salmene 139,14. ”Jeg takker deg fordi jeg er skapt på skremmende, underfull vis. Underfulle er dine verk, det vet jeg så vel.”

Vårt legeme er som et levende offer. Det står i Bibelen, Romerne 12,1. ”Ved Guds barmhjertighet formaner jeg dere, brødre, til å bære legemet fram som et levende og hellig offer som er til Guds behag. Det skal være deres åndelige gudstjeneste.”

I åndelig perspektiv tilhører din kropp Gud. Det skal være som et tempel for ham. Det står i Bibelen, 1. Korinterne 6,19-20. ”Vet dere ikke at deres legemer er et tempel for Den Hellige Ånd som er i dere, og som dere har fått av Gud? Dere tilhører ikke lenger dere selv: Dere er kjøpt, og prisen betalt. Bruk da legemet til Guds ære!”

Fysisk sett hører din kropp til din ektefelle. Det står i Bibelen, 1. Korinterne 7,2-4. ”Men for å unngå hor skal enhver mann ha sin kone og enhver kvinne sin mann. Både mann og kone skal gi den andre det de skylder hverandre. Det er ikke konen selv, men mannen som rår over hennes kropp. Like ens rår ikke mannen selv, men konen over hans kropp.”

De som er døde vil vekkes til live igjen. Det står i Bibelen, 1. Korinterne 15,42. ”Slik er det også med de dødes oppstandelse. Det som blir sådd, er forgjengelig, men det som står opp, er uforgjengelig.”

Legemet er et bilde på hvordan samfunnet av de troende bør fungere sammen. Det står i Bibelen, Romerne 12,4-5. ”Vi har ett legeme, men mange lemmer, og alle lemmene har forskjellige oppgaver. På samme måte er vi alle ett legeme i Kristus, men hver for oss er vi hverandres lemmer.”