Ο Θεός δίνει την αληθινή τιμή. Η Αγία Γραφή αναφέρει: "Επειδή ούτε από την ανατολή ούτε από τη δύση ούτε από την έρημο έρχεται η ύψωση. Αλλ’ ο Θεός είναι ο Κριτής· τούτον ταπεινώνει κι εκείνον εξυψώνει" (Ψαλμοί 75: 6, 7)

Είναι καλό να αποδίδει τιμή ο ένας στον άλλο. Η Αγία Γραφή αναφέρει: "Γίνεστε φιλόστοργοι ο ένας προς τον άλλον διαμέσου της φιλαδελφίας, προλαβαίνοντας να τιμάτε ο ένας τον άλλον." (Επιστολή προς Ρωμαίους 12: 10)

Η τιμή προς τους γονείς είναι μια από τις εντολές του Θεού. Η Αγία Γραφή αναφέρει: "Τίμα τον πατέρα σου και τη μητέρα σου, για να γίνεις μακροχρόνιος επάνω στη γη, που σου δίνει ο Κύριος ο Θεός σου." (έξοδος 20: 12)