Home / Bibelemner / Ære

Ære

Det er først og fremst Gud som gir et menneske ære. Det står i Bibelen, Salmene 75,7.8. ”For det kommer ingen oppreisning fra øst eller vest, og heller ikke fra ødemarken. Nei, det er Gud som dømmer. Én bøyer han ned, og én reiser han opp.”

Det er bra å anerkjenne hverandres verdi og vise hverandre respekt. Det står i Bibelen, Romerne 12,10. ”Elsk hverandre inderlig som søsken, sett de andre høyere enn dere selv.”

I De ti bud pålegger Gud oss å vise våre foreldre ære eller respekt. Det står i Bibelen, 2. Mosebok 20,12. ”Du skal hedre din far og din mor, så du får leve lenge i det landet Herren din Gud gir deg.”