Home / Bibel ämnen / Heder

Heder

Det är Gud som ger sann heder och upphöjelse. Bibeln säger i Psalm 75:7-8  Ty inte från öster och inte från väster och inte från öknen kommer upphöjelsen. Nej, Gud är den som dömer, han förnedrar den ene, upphöjer den andre.

Det är bra att hedra varandra. Bibeln säger i Romarbrevet 12:10  Visa varandra tillgivenhet och broderlig kärlek, överträffa varandra i ömsesidig aktning.

Att hedra sina föräldrar är ett av Guds bud. Bibeln säger i 2 Moseboken 20:12  Visa aktning för din far och din mor, så att du får leva länge i det land som Herren, din Gud, ger dig.”

Få gratis bibelstudiematerial
Har du en önskan om att förstå Bibeln bättre? Börja nu...