Onoare

Dumnezeu este Acela care ne dă adevărata onoare şi înălţare.

Este scris în Biblie: Psalm 75:6-7.”Căci nici de la răsărit, nici de la apus, nici din pustie, nu vine înalţarea. Ci Dumnezeu este Cel ce judecă: El scoboară pe unul şi înalţă pe altul.”

Este bine să onorăm pe alţii.

Este scris în Biblie: Romani 12:10. “Iubiţi-vă unii pe alţii cu o afecţiune frăţească şi găsiţi-vă plăcerea şi în a vă onora reciproc” (NT pe înţelesul tuturor).

A onora pe părinţi este una din poruncile lui Dumnezeu.

Este scris în Biblie: Exod 20:12. “Cinsteşte pe tatăl tău şi pe mama ta, pentru ca să ţi se lungească zilele în ţara, pe care ţi-o dă Domnul, Dumnezeul tău.”