Υποκρισία

Η υποκρισία μας δεν ξεγελάει τον Θεό. Η Αγία Γραφή αναφέρει: "Και τους είπε: Εσείς είστε που δικαιώνετε τον εαυτό σας μπροστά στους ανθρώπους. Ο Θεός όμως γνωρίζει τις καρδιές σας, επειδή εκείνου που είναι υψηλό ανάμεσα στους ανθρώπους είναι βδέλυγμα μπροστά στον Θεό." (Λουκάς 16: 15)

Η υποκρισία έχει αμφισβητήσιμα κίνητρα. Η Αγία Γραφή αναφέρει: "Όταν λοιπόν κάνεις ελεημοσύνη, μην σαλπίσεις μπροστά στους ανθρώπους, όπως κάνουν οι υποκριτές μπροστά στις συναγωγές και στους δρόμους, για να δοξαστούν από τους ανθρώπους. Σας διαβεβαιώνω, έχουν ήδη τον μισθό τους." (Ματθαίος 6: 2)

Η υποκρισία σημαίνει πως γνωρίζουμε την αλήθεια αλλά δεν την υπακούμε- διακηρύσσουμε τον Χριστό ως Κύριο χωρίς να Τον ακολουθούμε. Η Αγία Γραφή λέει αναφέρει: "Αλλά αλίμονο σε σας, γραμματείς και Φαρισαίοι, υποκριτές, για τον λόγο ότι κλείνετε τη βασιλεία των ουρανών μπροστά από τους ανθρώπους, επειδή εσείς δεν μπαίνετε μέσα, αλλ’ ούτε τους εισερχόμενους αφήνετε να μπουν." (Ματθαίος 23: 13)